Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG VÀ KÍCH THƯỚC NGUYÊN TỬ nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

Bạn đang xem: Khối lượng của e


*

1. Thành phần cấu tạo của nguyên tử

- Từ các kết quả thực nghiệm, các nhà khoa học đã xác định được:

Thành phần cấu tạo của nguyên tử gồm có hạt nhân và lớp vỏ electron.

Trong đó:

+ Hạt nhân nằm ở tâm nguyên tử, gồm các hạt proton và nơtron

+ Vỏ nguyên tử gồm các electron chuyển động trong không gian xung quanh hạt nhân.

=>Nguyên tử được cấu tạo từ 3 loại hạt cơ bản là: electron, proton và nơtron.

- Khối lượng và điện tích của các loại hạt cấu tạo nên nguyên tử:

Tên hạt

Kí hiệu

Khối lượng

Điện tích

Proton

P

1,6726.10-27(Kg)

≈ 1u

+ 1,602.10-19C

1+

(đơn vị điện tích)

Notron

N

1,6748.10-27(Kg)

≈1u

0

Electron

E

9,1094.10-31(Kg)

≈0 u

- 1,602.10-19C

1-

(đơn vị điện tích)

- Đơn vị khối lượng nguyên tử: u

1u = khối lượng của một nguyên tử đồng vị12C =1,67.10-27kg = 1,67.10-24g

* Nhận xét:

- Nguyên tử trung hòa về điện nên số proton (P) trong hạt nhân bằng số electron (E) của nguyên tử. P = E

- Khối lượng của e (lớp vỏ) rất nhỏ so với khối lượng p và n (hạt nhân):

mnguyên tử=∑mp+ ∑mn+∑me

Vì khối lượng của e không đáng kể nên:

mnguyên tử=∑mp+ ∑mn = m hạt nhân

2. Kích thước nguyên tử

​- Kích thước nguyên tử: các nguyên tử có kích thước khoảng 10-10m= 0,1nm. Nguyên tử nhỏ nhất là nguyên tử hidro có bán kính khoảng 0,053nm.

Xem thêm: Học Phí Đại Học Kinh Tế Luật Học Phí 2021, Học Phí Đại Học Kinh Tế

- Kích thước hạt nhân: các hạt nhân đều có kích thước khoảng 10-14m = 10-5nm.

* Nhận xét:

- Kích thước của hạt nhân nhỏ hơn rất nhiều so với kích thước của nguyên tử: Nguyên tử có cấu tạo rỗng


LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC