tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

(overlineM_Na=dfrac229891000=22,989left(uight)=22,989left(extđvCight)=22,989left(g/molight))

Khối lượng của 1000 nguyên tử na là 22989u => cân nặng của 1 nguyên tử mãng cầu là 22.989u Vậy trọng lượng nguyên tử trung bình là là 22.989u

Biết nguyên tử C có trọng lượng bằng 1,9926 . 10-23g. Tính KL bởi gam của nguyên tử Natri. Biết nguyên tử khối Natri = 23.

Bạn đang xem: Khối lượng của na

Đang xem: Nguyên tử khối natri

Ta gồm 1đvC = 1,9926 .10-23 / 12 = 0,16605 .10-23 (g)

Khối lương nguyên tử Natri tính bởi gam là :

0,16605 .10-23 . 23 = 3,81915 .10-23 ( g )

Viết cách làm hóa học của:

natri đihđrophotphat vào phân tử có 1 nguyên tử natri 2 nguyên tử hidro 1 nguyên tử photpho cùng 4 nguyên tử ôxi

đường glucozo biết vào phân tử bao gồm 6 nguyên tử cacbon 12 nguyên tử hidro va 6 nguyên tử ôxi.hãy khẳng định phân tử khối của các hợp hóa học trên

hãy tính phân tử khối của những hợp chất trên.

Natri đihđrophotphat vào phân tử có 1 nguyên tử natri 2 nguyên tử hidro 1 nguyên tử photpho cùng 4 nguyên tử ôxi.

=>Natri đihđrophotphat sẽ sở hữu được công thức chất hóa học là: (NaH_2PO_4)

Đường glucozo biết vào phân tử tất cả 6 nguyên tử cacbon 12 nguyên tử hidro va 6 nguyên tử ôxi.

=>Đường glucozo bao gồm công thức hóa học là: (C_6H_12O_6)

Khi năng lượng điện phân 75,97 gam NaCl (muối ăn uống tinh khiết) nóng chảy fan ta chiếm được 29,89 gam Na. Hãy khẳng định nguyên tử khối của clo (cho biết nguyên tử khối của natri bởi 22,99)


READ: Products Of Kmno4 + Feso4 + H2So4? ? Redox Titration With Feso4 and Kmno4

Khối lượng mol nguyên tử của natri : M mãng cầu = 22,99 g/mol

Lương hóa học natri thu đươc: 29,89/22,99 = 1,3 mol

Vì trong phân tử NaCl số nguyên tử Na với số nguyên tử C1 như nhau nên khi điện phân 75,97 gam NaCl ta cũng nhận được 1,3 mol nguyên tử clo.

Khối lượng mol nguyên tử clo sẽ là :

*

Vậy nguyên tử khối của clo là 35,45

Nguyên tử natri bao gồm 11 electron sống vỏ nguyên tử với 12 nơtron trong hạt nhân. Tỉ số khối lượng giữa phân tử nhân với nguyên tử natri là

A. ≈ 1 , 0 .

B. ≈ 2 , 1

C. ≈ 0 , 92

D. ≈ 1 , 1

A

Nguyên tử Na bao gồm 11 electron làm việc lớp vỏ nguyên tử, 11 proton với 12 nơtron trong phân tử nhân.

*

Như vậy, coi như trọng lượng nguyên tử triệu tập ở hạt nhân.

Xem thêm: Tổng Đài Bưu Điện Tp Đà Lạt Hosocongty, Bưu Điện Thành Phố Đà Lạt Hosocongty

Vậy Tỉ số khối lượng giữa phân tử nhân cùng nguyên tử natri ≈ 1 , 0 .

mình không kiếm được web để hỏi môn Hóa bắt buộc cho mình “mạn phép”đăng 1 câu nha. Các bạn nào biết thì góp mình nha!

Nguyên tử Natri gồm 11e với 12n

a. Tính khối lượng hạt nhân của nguyên tử Natri

b. Tính khối lượng nguyên tử Natri cùng nêu nhận xét

Khối lượng riêng biệt của natri kim loại bằng 0,97g/ cm 3 . Vào tinh thể sắt kẽm kim loại natri, các nguyên tử chiếm phần 74% thể tích, sót lại là những khe rỗng. Nửa đường kính nguyên tử natri ngay sát bằng


READ: hỗn hợp X bao gồm Hcooh Ch3Cooh tỉ lệ Mol 1 1, các thành phần hỗn hợp X có Hcooh và Ch3Cooh tỉ lệ thành phần Mol 1 1

A. 189 pm B. 266 pm C. 170 pm D. 250 pm

Khối lượng của Natri:

(m_Na=dfrac1,9926.10^-2312.23=3,81915.10^-23left(gight))

Khối lượng của sắt:

(m_Fe=dfrac1,9926.10^-2312.56=9,2988.10^-23left(gight))

Khối lượng của nhôm:

(m_Al=dfrac1,9926.10^-2312.27=4,48335.10^-23left(gight))

Khối lượng của đồng:

(m_Cu=dfrac1,9926.10^-2312.64=10,6272.10^-23left(gight))

Khối lượng của kẽm:

(m_Zn=dfrac1,9926.10^-2312.65=10,79325.10^-23left(gight))


Post navigation


Next: Bộ phương pháp Số Phức nâng cao Và Chuẩn), những Dạng bài bác Tập Vdc Số Phức