Liên kết cộng hóa trị được hiện ra giữa 2 nguyên tử bởi một hay những cặp electron. Đây là liên kết phổ cập giữa những phi kim cùng với nhau.

Bạn đang xem: Liên kết cộng hóa trị có cực và không cực


Nội dung bài viết này sẽ giúp các em phát âm rõ: Sự hình thành links cộng hóa trị vào phân tử đơn chất và hợp chất? Sự phân cực trong links cộng hóa trị như vậy nào? Và bí quyết phân loại những loại link hóa học theo hiệu độ âm điện?

I. Sự hình thành link cộng hóa trị

- Định nghĩa: links cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron cần sử dụng chung.

1. Sự hình thành link cộng hóa trị trong phân tử đơn chất

a) Sự ra đời phân tử hiđro (H2)

- nhị nguyên tử H góp 1 electron tạo ra thành một cặp electron phổ biến trong phân tử H2

*
- công thức H:H được gọi là công thức electron

- phương pháp H-H được hotline là bí quyết cấu tạo

b) Sự ra đời phân tử nito (N2)

- từng nguyên tử N góp bình thường 3 electron để chế tạo ra thàn 3 cặp electron tầm thường của phân tử N2

*
- hai nguyên tử N link với nhau bằng 3 cặp e, liên kết bộc lộ bằng tía gạch (≡), đó là links 3. Link ba này bền yêu cầu ở ánh nắng mặt trời thường khí nitơ kém vận động hóa học.

→ các phân tử H2, O2, N2, Cl2,... Tạo nên từ hai nguyên tử của cùng một nguyên tố (có độ âm năng lượng điện như nhau) cần cặp electron chung không bị lệch về phía nguyên tử nào. Đó là liên kết cùng hóa trị không cực.

2. Sự hình thành links cộng hóa trị trong phân tử vừa lòng chất

a) Sự xuất hiện phân tử hidro clorua (HCl)

- Trong phân tử hiđro, mỗi nguyển tử (H cùng Cl) góp 1 electron tạo ra thành một cặp electron chung để tạo links cộng hóa trị. Cặp electron liên kết bị lệch về phía Clo, ( Độ âm năng lượng điện của Cl là 3,5 to hơn độ âm điện của H là 2,1 ) link cộng hóa trị này bị phân cực.

*
*
- Vậy HCl là liên kết cộng hóa trị bao gồm cực

b) Sự xuất hiện phân tử khí cacbon đioxit (CO2)

- trong phân tử CO2, nguyên tử C nằm giữa 2 nguyên tử O và nguyên tử C góp phổ biến với từng nguyên tử O hai electron.

*
*
- vào phân tử CO2 những cặp electron bị hút lệch về phía O vì chưng oxi gồm độ âm điện lớn hơn C nên links C=O bị phân cực về phía O

- vào phân tử CO2 có cấu tạo thẳng nên links đôi phân rất (C=O) triệt tiêu nhau dẫn cho phản tử CO2 ko phân cực.

3. Tính chất của các chất có links cộng hóa trị

• Trạng thái: Các chất mà phân tử chỉ có link cộng hóa trị hoàn toàn có thể là:

+ các chất rắn: đường, giữ huỳnh, iot,...

+ những chất lỏng: nước, rượu, xăng, dầu,...

+ các chất khí: khí cacbonic, khí clo, khí hiđro,...

Tính tan:

+ những chất tất cả cực như rượu etylic, đường,... Tan các trong dung môi có cực như nước.

+ phần nhiều các hóa học không rất như lưu huỳnh, iot, những chất cơ học không rất tan vào dung môi không cực như benzen, cacbon tetraclorua,...

Nói chung, các chất có liên kết cộng hóa trị không cực không dẫn năng lượng điện ở phần lớn trạng thái.

II. Độ âm năng lượng điện và liên kết hóa học

1. Quan hệ nam nữ giữa liên kết cộng hóa trị ko cực, link cộng hóa trị có cực và link ion

- trong phân tử, giả dụ cặp electron tầm thường ở giữa 2 nguyên tử, ta có liên kết cộng hóa trị không cực.

- trường hợp cặp electron tầm thường lệch về 1 nguyên tử (có giá trị độ âm điện to hơn) thì kia là liên kết cộng hóa trị tất cả cực.

Xem thêm: Đề Bài : Nghị Luận Xã Hội Về Mục Đích Học Tập Của Học Sinh Thời Nay (3 Mẫu)

- ví như cặp electron chung chuyển hẳn về 1 nguyên tử, ta sẽ sở hữu được liên kết ion.

2. Hiệu độ âm năng lượng điện và link hóa học

- bạn ta phân loại một cách kha khá loại link hóa học theo quy ước kinh nghiệm phụ thuộc thang độ âm điện của Pau-linh như sau: