Liên kết hydro (hydrogen bond) là 1 trong liên kết yếu, độ khỏe mạnh của liên kết chỉ bằng khoảng 5% so với links cộng hoá trị (covalent bond). Gắng nhưng, liên kết hydro lại nhập vai trò đặc biệt quan trọng trong quả đât sinh học, từ cấu trúc của mã dt DNA cho tới các công năng của nước. Các sách giáo khoa hoá học định nghĩa links hydro chỉ được tạo ra giữa cặp electron không liên kết (lone pair) nằm ở nitrogen (N), oxygen (O), tốt fluorine (F) với hydro của N, O, xuất xắc hallogen (X).

Bạn đang xem: Liên kết cộng hóa trị h2s

*
Hình 1: Định nghĩa link hydro vào sách hoá học.

Thế nhưng, dự án công trình mới xuất bản trên tập san Angewandte Chemie của nhóm nghiên cứu vớt tại chống lab của giáo sư Elangannan Arunan, Indian Institute of Science, Ấn Độ, góp tái kiểm soát và điều chỉnh định nghĩa này.

*
Hình 2: kết cấu tứ diện của tinh thể nước.

GS Arunan và cộng sự hỗ trợ các bằng chứng cho thấy thêm liên kết hydro còn hiện diện trong mối link giữa nhị phân tử H2S (dimer). Trong tự nhiên, những liên kết hydro của các phân tử nước sinh sản thành kết cấu tứ diện (tetrahedral structure) lúc nước ở trạng thái rắn. Ngược lại, H2S ngơi nghỉ dạng rắn lại là một kết cấu vỏ tất cả 12 phân tử H2S. Điều này khiến cho các công ty khoa học có niềm tin rằng H2S không tạo links hydro. Lúc nhóm phân tích của GS Arunan thực hiện microwave spectroscopy, ông và cùng sự xác minh được những ngưỡng năng lượng quay (rotational energy barriers) của nhì dimer H2S ở ánh nắng mặt trời thấp rộng 60oC, là dẫn chứng cho sự hiện hữu của links hydro. Theo Arunan, ánh nắng mặt trời cao đã làm cho những liên kết hydro được tạo thành và bị bẻ gãy liên tực và quá cấp tốc để hoàn toàn có thể phát hiện tại được bởi spectroscopy.

*
Hình 3: liên kết hydro ở nhị phân tử nước và ở nhì phân tử H2S.

Các tính toán lý thuyết (theoretical calculation) cũng khẳng đỉnh tóm lại tương tự. Như vậy, tinh thể nước và H2S dạng rắn không giống nhau nhưng lúc xét dimer thì cả hai đều có cấu tạo tương đồng với nhau.

Xem thêm: Bài Kiểm Tra Cuối Khóa Module 2 Môn Đạo Đức, Đáp Án Mô Đun 4 Môn Đạo Đức Tiểu Học Đầy Đủ

Trần Lê Huy Vũ

Bài báo gốc:

Das, Arijit, et al. “H2S Dimer is Hydrogen Bonded: Direct Confirmation from Microwave Spectroscopy.” Angewandte Chemie International Edition (2018).