Theo quy định của cục Xây dựng, thì so với các dự án công trình có sử dụng ngân sách nhà nước đã như sau:

 
 • Ban cai quản lý  dự án chuyên ngành, quanh vùng sẽ là các đơn vị được mướn để cai quản các dự án được thực hiện vốn chi phí nhà nước vào trường hòa hợp không đủ đk và năng lực trong làm chủ các dự án công trình được giao. Chủ đầu tư không được phép thẳng thuê tứ vấn thực hiện các công tác thống trị dự án so với các dự án công trình phải áp dụng các hình thức quản lý là Ban cai quản dự án siêng ngành, khu vực.

  Bạn đang xem: Luật chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án 2020 mới nhất

 • Việc tứ vấn quản lý dự án chỉ được triển khai một số công việc thể vào công tác thống trị dự án có áp dụng vốn túi tiền nhà nước theo ngôn từ hợp đồng với Ban cai quản dự án siêng ngành, quần thể vực.

Ảnh 1: các dự án liên quan đến túi tiền nhà nước (Nguồn: Internet)

Chủ đầu tư chi tiêu thuê bốn vấn thống trị dự án lúc nào?

Theo Khoản 2, Điều 16 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của chính phủ nước nhà về quản lý đầu tư xây dựng. Chủ đầu tư chi tiêu thuê tứ vấn thống trị dự án trong các trường thích hợp như sau:

 • Các dự án có sử dụng nguồn ngân sách ngoài ngân sách nhà nước, các nguồn vốn khác.
 • Các dự án công trình có đặc thù riêng lẻ, sệt thù.
 • Đối với các doanh nghiệp thuộc các Tập đoàn gớm tế, Tổng doanh nghiệp Nhà nước: được mướn tổ chức, cá thể tư vấn tất cả đủ điều kiện năng đã được chế độ theo các quy định của bộ xây dựng và chính phủ.
 • Tư vấn cai quản dự án có thể đảm nhấn toàn phần hoặc một phần các nội dung quản lý theo phù hợp đồng cam kết kết với chủ đầu tư.
 • Các trường thích hợp nếu fan quyết định đầu tư giao cơ quan, tổ chức triển khai quản lý, sử dụng vốn đầu tư chi tiêu xây dựng công trình xây dựng là chủ chi tiêu dự án thì người quyết định đầu tư giao chủ đầu tư chi tiêu sẽ có nhiệm vụ ký thích hợp đồng mướn Ban quản lý dự án siêng ngành hoặc Ban quản lý dự án khu vực để thực hiện việc quản lý dự án theo như đúng quy định.

Ảnh 2: chủ đầu tư chi tiêu thuê tứ vấn thống trị dự án khi nào? (Nguồn: Internet)

Trách nhiệm của tổ chức triển khai tư vấn cai quản và chủ đầu tư là gì?

Về nhiệm vụ của tổ chức triển khai tư vấn quản lý dự án

 • Đảm bảo những yêu ước về năng lượng đã được quy định, phù hợp với dự án thực hiện công tác bốn vấn
 • Tổ chức tứ vấn cai quản dự án phải gồm văn chống được thành lập tại quanh vùng thực hiện dự án.
 • Tổ chức bốn vấn cai quản dự án phải có văn bản thông báo về gần như nhiệm vụ, quyền hạn của người thay mặt đại diện và bộ máy trực tiếp cai quản dự án nhờ cất hộ Chủ đầu tư chi tiêu và các nhà thầu có liên quan khác.

Về nhiệm vụ của công ty đầu tư

 • Chủ chi tiêu phải có trách nhiệm giám sát và đo lường việc triển khai hợp cồn về support và làm chủ dự án. Chủ đầu tư phải xử trí kịp thời những vấn đề có liên quan giữa tổ chức triển khai tư vấn quản lý và các nhà thầu bao gồm liên quan, các chính quyền địa phương vào suốt quá trình thực hiện nay dự án.

Ảnh 3: nhiệm vụ của tổ chức tư vấn thống trị dự án với chủ chi tiêu là gì? (Nguồn: Internet)

Quy định năng lực về của tổ chức triển khai tư vấn thống trị dự án

Theo điều 63 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về thống trị dự án đầu tư chi tiêu xây dựng của bộ Xây dựng, năng lượng của tổ chức cai quản dự án được cơ chế như sau:

Hạng I:

 • Cá nhân phụ trách chức giám đốc dự án công trình phải có chứng chỉ hành nghề tương xứng với những dự án các loại I.
 • Cá nhân phụ trách các nghành chuyên môn của dự án phải có chứng chỉ hành nghề tương xứng với các loại dự án hạng II.
 • Cá nhân thâm nhập thực hiện thống trị dự án phải có chuyên môn và chứng từ hành nghề năng lượng tương đương với dự án hạng I.
 • Đã thực hiện ít độc nhất 01 dự án công trình hạng A trở lên và 2 dự án công trình hạng B trở lên.

Hạng II:

 • Cá nhân đảm nhiệm vị trí giám đốc làm chủ dự án phải bao gồm chứng chỉ năng lượng tương đương với năng lượng dự án hạng II.
 • Cá nhân phụ trách các nghành nghề dịch vụ chuyên môn của dự án công trình phải có chứng từ hành nghề tương tự với năng lực của dự án hạng II.
 • Cá nhân thực hiện quản lý dự án phải bao gồm chuyên môn, chứng chỉ hành nghề năng lực tương đương với những loại dự án hạng II
 • Đã tiến hành ít nhất 01 dự án công trình hạng B với 02 dự án công trình hạng C trở lên.

Hạng III:

 • Cá nhân đảm nhận vị trí giám đốc thống trị dự án phải tất cả chứng chỉ năng lượng tương đương với các dự án hạng III
 • Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn bắt buộc có chứng chỉ hành nghề tương đương với loại dự án công trình hạng III
 • Cá nhân tiến hành việc thống trị dự án cần có chứng từ hành nghề năng lực tương đương với dự án hạng III.

  Xem thêm: Từ Điển Việt Anh " Hiện Trạng Tiếng Anh Là Gì, Từ Điển Việt Anh Hiện Trạng

Ảnh 4: nguyên tắc về năng lực của tổ chức tư vấn cai quản dự án (Nguồn: Internet)

Như vậy nội dung bài viết vừa share đến bạn những quy định tương quan đến chủ chi tiêu thuê tư vấn thống trị dự án. Vấn đề thuê các tổ chức để hỗ trợ tư vấn và thống trị dự án là khá phổ biến ngày này. Tuy nhiên, chuyển động này lại được quy định ví dụ của lao lý nên những bên thâm nhập vào dự án cầm nắm rõ để tránh hồ hết sai phạm cũng giống như quá trình tiến hành dự án kiến thiết được ra mắt trơn tru hơn.