Lý thuyết Vật lý 12 bài xích 20. Mạch dao động

I. Mạch dao động

- Một cuộn cảm có độ tự cảm L mắc với một tụ điện tất cả điện dung C thành một mạch điện kín gọi là mạch dao động.

Bạn đang xem: Lý 12 bài 20

Nếu điện trở của mạch rất nhỏ (≈0), thì đây là một mạch dao động lí tưởng.

- Muốn cho mạch dao động hoạt động thì ta tích điện đến tụ điện rồi cho nó phóng điện vào mạch. Tụ điện sẽ phóng điện qua lại trong mạch nhiều lần, tạo ra một chiếc điện luân chuyển chiều trong mạch.

- Người ta sử dụng điện áp luân chuyển chiều được tạo ra giữa nhì bản của tụ điện bằng bí quyết nối nhị bản này với mạch ngoại trừ (là những bộ phận không giống của các mạch vô tuyến).

II. Dao động điện từ tự do trong mạch dao động

1. Sự biến thiên điện tích với cường độ cái điện trong một mạch dao động lí tưởng

Điện tích q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện i vào mạch dao động biến thiên điều hòa theo thời gian; i sớm phaπ2 so với q.

q = q0cos(ωt + φ)

*

2. Định nghĩa dao động điện từ tự do

Sự biến thiên điều hòa theo thời gian của điện tích q của một bản tụ điện cùng cường độ mẫu điện i (hoặc cường độ điện trường

*

cùng cảm ứng từ

*

) trong mạch dao động được gọi là dao động điện từ tự do.

3. Chu kì cùng tần số dao động riêng rẽ của mạch dao động

Chu kì cùng tần số của dao động điện từ tự bởi trong mạch dao động gọi là chu kì và tần số dao động riêng biệt của mạch dao động.

Xem thêm: Work With Links In Excel - Create Hyperlinks In Excel (In Easy Steps)

*

III. Năng lượng điện từ

Tổng năng lượng điện trường vào tụ điện cùng năng lượng từ trường trong cuộn cảm của mạch dao động gọi là năng lượng điện từ.