Hóa học, một nhánh của kỹ thuật tự nhiên, là ngành nghiên cứu về thành phần, cấu trúc, tính chất, với sự biến hóa của đồ vật chất.Hóa học nói tới các nguyên tố, thích hợp chất, nguyên tử, phân tử, và những phản ứng chất hóa học xảy ra trong số những thành phần đó.Hóa học nhiều khi được call là "khoa học trung tâm" vì nó là cầu nối những ngành khoa học thoải mái và tự nhiên khác như trang bị lý học, địa hóa học học và sinh học.

Lớp 10 - Năm trước tiên ở cấp trung học tập phổ thông, năm trước tiên nên có nhiều đồng đội mới tới từ những nơi xa hơn vị ngôi trường mới lại mỗi lúc lại xa bên mình hơn. Được biết bên ngoài kia là một quả đât mới to và các điều thú vị, một trang bắt đầu đang chò chờ chúng ta.

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng hòa hợp mã sút giá