(eginarraylNaHSO_4 o Na^ + + HSO_4^ - \HSO_4^ - mathbinlower.3exhbox$uildrel extstyle ightarrowoversmashleftarrowvphantom_vbox to.5exvss$ H^ + + SO_4^2 - endarray)


*


Na2HPO3 tất cả chứa nguyên tử H mà lại không có chức năng phân li ra H+ cần Na2HPO3 chưa hẳn là muối hạt axit.

Bạn đang xem: Muối nào dưới đây là muối axit


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho những chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Theo Bronsted, số chất tất cả tính lưỡng tính là


Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, (NH4)2CO3. Số chất phản ứng được đối với cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH là


Cho những phản ứng:

(1) fe + 2HCl→ FeCl2 + H2

(2) 2NaOH + (NH4)2SO4→Na2SO4+ 2NH3+ 2H2O

(3) BaCl2+ Na2CO3→BaCO3+ 2NaCl

(4) 2NH3+ 2H2O + FeSO4→Fe(OH)2+ (NH4)2SO4

Các bội nghịch ứng thuộc loại phản ứng axit - bazơ là


Dung dịch của chất X làm quỳ tím hóa đỏ, dung dịch của chất Y làm cho quỳ tím hóa xanh. Trộn lẫn dung dịch X của hai chất lại thì xuất hiện kết tủa. Vậy X với Y có thể lần lượt là


Cho 0,001 mol NH4Cl vào 100 ml dung dịch NaOH có pH = 12 và đun sôi, sau đó làm nguội, thêm vào một ít phenolphtalein, hỗn hợp thu được có màu


Cho các dung dịch sau: NH4NO3 (1), KCl (2), K2CO3 (3), CH3COONa (4), NaHSO4 (5), Na2S (6). Số dung dịch có công dụng làm chuyển màu phenolphtalein là:


Cho những phát biểu sau:

(a) Muối trung hòa - nhân chính là muối nhưng mà anion cội axit không có chức năng phân li ra ion H+.

(b) Muối axit là muối cơ mà anion nơi bắt đầu axit vẫn có khả năng phân li ra ion H+.

(c) Theo Bronsted: Axit là hóa học nhận proton (tức H+) còn bazơ là hóa học nhường proton (H+).

(d) Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit vừa có thể phản ứng được cùng với axit, vừa phản bội ứng được cùng với bazơ.

Xem thêm: Lời Giải Hay Toán 12 Bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch Biến Của Hàm Số

Số phân phát biểu đúng là:


Phèn chua tất cả công thức là NH4Al(SO4)2.12H2O cùng soda có công thức là Na2CO3. Theo thuyết Bronsted thì phèn chua cùng soda có tính:


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT bởi Bộ thông tin và Truyền thông.