tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Nacl có tác dụng với h2so4 loãng không

*

*

H2SO4 không công dụng được với NaCl, KCl, MgCl2 vì những phản ứng này sẽ không đủ điều kiện của bội phản ứng thương lượng ( không tồn tại khí, kết tủa, axit chế tạo ra thành yếu hơn axit ban đầu,......)


*

Hòa tan trọn vẹn 6,3175g hh muối gồm NaCl,KCl,MgCl2 vào nước rồi phân phối đó 100ml dd AgNO3 1,2M sau pứ lọc tách bóc kết tủa A thu đc dd B. Mang đến 2g Mg vào dd B pứ dứt đc kết tủa C cùng dd D. đến kết tủa C tác dụng với dd HCl dư pứ sau pứ thấy klg C giảm đi 1,844g. Thêm NaOH dư vào dd D thanh lọc kết tủa đem nung đến klg ko đổi thu đc 0,3g hóa học rắn E.

a) Tính klg những kết tủa A và C

b) Tính % klg những muối bao gồm trong hh bđ


Cho0.25g hh NaCl,KCl vào H2O tiếp nối cho dd AgNO3 vào dd trên ta đc 1 kết tủa sấy kết tủa ta được m ko đổi cân nặng 0.717ga, viết PTHHb, tính KL NaCl va KCl

1)Cần bao nhiêu gam dd NaCl 20% pha với 400g dd NaCl 15% để đc dd NaCl 16%

2) đề nghị pha thêm từng nào lít nước vào 400 ml dd NaOH 3M để được dd NaOH 1,2 M

3) Trộn 300g dd KCl 4% cùng với 200g dd KCl 10%. Tính nồng độ % của dd thu dc


1)Cần từng nào gam dd NaCl 20% trộn với 400g dd NaCl 15% để đc dd NaCl 16%

2) nên pha thêm bao nhiêu lít nước vào 400 ml dd NaOH 3M để được dd NaOH 1,2 M

3) Trộn 300g dd KCl 4% cùng với 200g dd KCl 10%. Tính nồng độ % của dd thu dc


1 . Kết hợp 200g dd NACL 10% cùng với 800g dd NACL 20% thu được hỗn hợp X . 100g dd X bội nghịch ứng đầy đủ với Mg dd AGNO3 3,4% thu được dd Y .Tính C% dd Y

2. Một dd A chứa Mgcl2 cùng Bacl2 .Lấy 200 ml dd A cho công dụng với dd Naoh dư được kết tủa B nung B đến trọng lượng ko đổi đc 6g chất rắn .Lấy 400ml dd A cho tác dụng với H2So4 dư thu đc 46,6 g kết tủa .Tính nồng độ mỗi muối vào A


Trong phòng xem sét khí clo hay được điều chế bằng cách đung rét dd HCl đậm sệt với hóa học nào sao đây.A,NaClB,KClC,H2SO4D,MnO2


Cho một lượng bột Fe tính năng hết cùng với dd H2SO4 20% nhận được 4,958 lít khí ở 250C , 1bar

a. Tính cân nặng kim nhiều loại phản ứng

b. Tính khối dd H2SO4 đã phản ứng.

Cho :Fe = 56, S =32, O= 16, H=1

ai góp mình với đc ko
Xem thêm: Biệt Danh Tiếng Trung Dễ Thương Cho Nữ, Các Biệt Danh Tiếng Trung Dễ Thương Cho Con Gái

Dung dịch H 2 SO 4 loãng chức năng được với những chất trong hàng :

A. CuO, BaCl 2 , NaCl,  FeCO 3

B. Cu, Cu OH 2 , na 2 teo 3 ,KCl

C. Sắt ; ZnO ; MgCl 2 ; NaOH

D. Mg, BaCl 2 ; K 2 co 3 ,  Al 2 O 3


Hòa tan hoàn toàn 19,15g lếu hợp tất cả NACL và KCL vào nước sẽ được 500 ml dd A mang đến 50 ml dd A tính năng với lượng dư AGNO3 chiếm được 4,305 gam kết tủa. Tính CM các muối bao gồm trong dd A