Hai định nguyên lý bảo toàn đặc trưng là tích điện toàn phần và động lượng sẽ giúp bạn giải được phần đông các bài tập nặng nề của chương phân tử nhân. Để học xuất sắc bạn đề xuất nhớ đúng đắn nội dung định luật, cách áp dụng và phạm vi áp dụng. Vớ cả đều phải có trong bài viết này. Mời bạn tham khảo


Định quy định bảo toàn đặc biệt trong phản nghịch ứng hạt nhân

Xét một phản nghịch ứng hạt nhân A + B → C + D

1. Định hiện tượng bảo toàn tích điện toàn phần

Nội dung: Tổng năng lương lượng của những hạt trước bội nghịch ứng phân tử nhân bằng tổng năng lượng của những hạt nhân sau phản bội ứng

Công thức: Wtoàn phần A + Wtoàn phần B = Wtoàn phần C + Wtoàn phần D

Năng lượng toàn phần của 1 hạt nhân: Wtoàn phần = năng lượng nghỉ + động năng chuyển động của hạt

năng lượng ngủ E0 = m.c2động năng hoạt động của hạt $K = frac12mv^2$

2. Định luật bảo toàn cồn lượng

Nội dung: Tổng cồn lượng của những hạt trước bội phản ứng bởi tổng hễ lượng của những hạt sau phản ứng

Công thức: $overrightarrow p_A + overrightarrow p_B = overrightarrow p_C + overrightarrow p_D $

với đụng lượng p. = mv

3. Bài xích tập

Bài tập 1. Bạn ta sử dụng hạt beta + có động năng 3 MeV phun phá hạt Li đã đứng lặng để gây nên phản ứng phân tử nhân có mặt 2 hạt bao gồm tổng hễ năng là 6 MeV. Hỏi bội nghịch ứng này thu tuyệt tỏa bao nhiêu

Lời giải

Phản ứng hạt nhân: β+ + Li → X + Y

Theo đề:

Kβ+ = 3 MeVKX+Y = 6 MeV

Vì hạt Li đứng yên yêu cầu động năng KLi = 0

Áp dụng định giải pháp bảo toàn tích điện toàn phần Wtoàn phần β+ + Wtoàn phần Li = Wtoàn phần X + Wtoàn phần Y (1)

Mà Wtoàn phần = m0c2 + K (2)

Từ (1) và (2) suy ra ΔW = <(m0β+ + m0Li) – (m0X + m0Y)>.c2 = (KX + KY) – (Kβ+ + KLi )

Thay số ΔW = 6 – (3 + 0) = 3 MeV > 0

Kết luận: bội nghịch ứng hạt nhân tỏa năng lượng 3 MeV

Nhận xét: Từ bài bác này ta suy ra cách làm giải nhanh:

Năng lượng làm phản ứng phân tử nhân = tổng đụng năng các hạt sau – tổng động năng những hạt trước

hay ΔW = KSau – Ktrước

Bài tập 2. Một phân tử A đang chuyển động mang năng lượng 2 MeV đến phun vào phân tử nhân B đứng yên thì có mặt hai phân tử C và D. Biết phản nghịch ứng này tỏa ra 16,99 MeV và động năng phân tử D vội vàng 3 lần phân tử C. Hãy tính hễ năng mỗi phân tử sinh ra.

Bạn đang xem: Năng lượng toàn phần

Lời giải

Phản ứng phân tử nhân A + B → C + D

Theo đề:

KA = 2 MeVKD = 3KCΔW = 16,99 MeV

Theo đề thì phân tử nhân B đứng yên yêu cầu KB = 0

Dựa theo bí quyết nhanh suy ra từ bài bác tập 1, ta có: ΔW = KSau – Ktrước

hay ΔW = (KC + KD) – (KA + KB) = (KC + 3KC) – (KA + 0) = 4KC – KA

Thay số: 16,99 = 4KC – 2 KC = 4,7475 (MeV)

=> KD = 3KC = 3.4,7475 = 14,2425 (MeV)

Bài tập 3. Đồng vị của phân tử nhân 210 của Po đứng im phân ra thành phân tử nhân nhỏ X với tia phóng xạ anpha. Hãy tìm hễ năng của hạt nhân nhỏ và hạt nhân anpha.

Xem thêm: Toàn Cầu Hóa Là Gì - Tại Sao Lại Là Vấn Đề Quan Trọng Trong Năm 2019

Biết hạt anpha sinh ra gồm động năng 3 MeV và trọng lượng của hạt nhân gần ngay số khối của chúng.

Lời giải

Hạt nhân anpha tất cả kí hiệu là: $_2^4He$

Phản ứng hạt nhân: $^210Po o _2^4He + _Z^AX$

Áp dụng định khí cụ bảo toàn số nucleon: 210 = 4 + A => A = 206

Vì đề cho cân nặng hạt nhân gần thông qua số khối của chính nó nên:

mα = 4 umPo = 210 umX = 206 u

Theo định pháp luật bảo toàn đụng lượng $overrightarrow p_Po = overrightarrow p_alpha + overrightarrow p_X $

Vì phân tử Poloni đứng yên yêu cầu v = 0 => phường = 0

=> $overrightarrow 0 = overrightarrow p_alpha + c Leftrightarrow overrightarrow p_alpha = – overrightarrow p_alpha $

$ Rightarrow left{ eginarrayl overrightarrow p_alpha uparrow downarrow overrightarrow p_X \ p_alpha = p_X endarray ight.$ =>$2m_x.K_x = 2m_alpha .K_alpha $=>$K_x = fracm_alpha .K_alpha m_x = 0,087left( MeV ight)$

Với phần đông gì đã share ở trên, hi vọng rằng bài viết này vẫn phần nào giúp bạn hiểu rộng về hai định giải pháp bảo toàn năng lượng toàn phần và rượu cồn lượng. Chúc bạn học tập hiệu quả.