Trắc nghiệm Địa Lí 6 bài 5: (có đáp án) Kí hiệu phiên bản đồ. Cách biểu lộ địa hình trên bạn dạng đồ (phần 2) !!
Trắc nghiệm Địa Lí 6 bài bác 7: (có đáp án) Sự vận chuyển tự xoay quanh trục của Trái Đất, hệ trái (Phần 2) !!
*