Silic (nguyên tử khối trung bình bằng 28,11) là các thành phần hỗn hợp 3 đồng vị: 28Si, 29Si, 30Si; trong số đó 28Si chiếm phần 92,2% số nguyên tử. Tính yếu tố % số nguyên tử của đồng vị 30Si?


Áp dụng phương pháp tính nguyên tử khối trung bình:

 (overline A_X = A.x + B.y + C.z over 100)

Trong đó đồng vị A có x% số nguyên tử, đồng vị B gồm y% số nguyên tử, đồng vị C tất cả z% số nguyên tử.

Bạn đang xem: Nguyên tử khối của silic

Thay những dữ khiếu nại đề bài vào phương trình bên trên ta tìm được % số nguyên tử của đồng vị 30Si.


Gọi % số nguyên tử của đồng vị 29Si là x%

Suy ra % số nguyên tử của đồng vị 30Si là 100%- %28Si - %29Si= 100% - 92,2%-x% = (7,8 – x)%

Nguyên tử khối vừa đủ của ham mê là: (overline A_Si = 28.92,2 + 29.x + 30.(7,8 - x) over 100 = 28,11)

Giải phương trình bên trên ta được x= 4,6

Vậy % số nguyên tử của đồng vị 30Si là (7,8-4,6)% = 3,2%


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong những dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào cùng chỉ cùng 1 nguyên tố hóa học ?


Biết trọng lượng của nguyên tử cacbon 12 cấp 11,9059 lần trọng lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi khối lượng của nguyên tử hiđro bởi bao nhiêu u?


Cho biết trọng lượng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; trọng lượng nguyên tử của Be là 9,012u. Trọng lượng của Be là từng nào gam?


Agon tách ra từ bầu không khí là tất cả hổn hợp của 3 đồng vị: 99,6%40Ar, 0,063%38Ar, 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở đk tiêu chuẩn.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Số 53 Có Ý Nghĩa Gì ? 49 53 Là Gì Và Có Thực Sự Xấu?


Đồng có 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối vừa đủ của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm số nguyên tử của từng đồng vị là


Khối lượng nguyên tử trung bình của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi có 94 nguyên tử (_5^10B) là


Hai đồng vị có số khối trung bình 40,08 đvC. Nhì đồng vị này còn có số nơtron hơn nhát nhau là 2. Đồng vị gồm số khối nhỏ chiếm 96%. Số khối từng đồng vị là


Hiđro bao gồm nguyên tử khối là 1,008. Hỏi bao gồm bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng trong nước chỉ gồm 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), cho M = 18, cân nặng riêng của nước là 1 g/ml ?


Nguyên tử khối của B là 10,81. B tất cả 2 đồng vị 10B với 11B. Tỷ lệ đồng vị 11B trong H3BO3 (biết MH = 1 và MO = 16) là


Một láo hợp tất cả hai đồng vị gồm số khối vừa đủ 31,1 và có tỉ lệ xác suất các đồng vị là 90% cùng 10%. Tổng số phân tử trong nhị đồng vị là 93 và tổng số phân tử không với điện bởi 0,55 lần tổng cộng hạt sở hữu điện. Số nơtron của đồng vị tất cả số khối lớn hơn là


Nguyên tố X bao gồm 3 đồng vị là X1 chiếm 92,23%, X2 chiếm phần 4,67% với X3 chiếm 3,1%. Toàn bô khối của 3 đồng vị bằng 87. Số nơtron vào X2 nhiều hơn nữa X1 1 hạt. Nguyên tử khối vừa phải của X là 28,0855. Số khối của X3 là


Trong tự nhiên, yếu tắc Clo bao gồm 2 đồng vị 35Cl với 37Cl có tỷ lệ số lượng khớp ứng là 75% cùng 25%. Yếu tắc Cu tất cả 2 đồng vị trong các số ấy 63Cu chiếm phần 73% số lượng. Biết Cu với Cl tạo nên hợp hóa học CuCl2 trong những số đó Cu chỉ chiếm 47,228% khối lượng. Đồng vị sót lại của Cu là


Cacbon tất cả 2 đồng vị: 12C cùng 13C. Oxi bao gồm 3 đồng vị: 16O, 17O, 18O. Số phân tử CO không giống nhau được làm cho từ những đồng vị trên là


Trong tự nhiên và thoải mái brom bao gồm hai đồng vị là (_35^79 extBr) với (_35^81 extBr), nguyên tử khối vừa phải của brom là 79,986. Giả dụ nguyên tử khối mỗi đồng vị có mức giá trị ngay số khối thì tỉ lệ % số nguyên tử đồng vị (_35^79 extBr) là


Nguyên tử khối mức độ vừa phải của Cu là 63,546. Đồng sống thọ trong tự nhiên và thoải mái với 2 một số loại đồng vị là (_29^65Cu) và (_29^63Cu). Thành phần phần trăm về nguyên tử của (_29^63Cu) là:


Cabon trong tự nhiên là các thành phần hỗn hợp của nhì đồng vị 12C với 13C, trong số ấy đồng vị 12C chỉ chiếm 98,89%. Biết rằng đồng vị cacbon 13C bao gồm nguyên tử khối bằng 12,991. Nguyên tử khối mức độ vừa phải của cacbon là


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.