Vì trong nguyên tử, số proton = số electron. Nhưng mà proton sở hữu điện tích dương, electron có điện tích âm => Nguyên tử trung hòa - nhân chính về điện


*
*
*
*
*
*
*
*

Nguyên tử nhân tố A gồm 3 phân tử proton trong hạt nhân. Vậy số hạt electron vào nguyên tử thành phần A là


Cho hình vẽ về sơ đồ gia dụng nguyên tử sắt như sau:

-->