Nước tất cả thành phần và tính chất như thế nào? Nước có vai trò gì trong đời sống và sản xuất ? Để biết cụ thể hơn, chungcutuhiepplaza.com xin chia sẻ với chúng ta bài 36: Nước . Với triết lý và những bài tập có giải mã chi tiết, mong muốn rằng đây vẫn là tư liệu giúp chúng ta học tập giỏi hơn.


*

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài bác tập sgk

A. LÝ THUYẾT

1. Thành phần hóa học của nước

Nước là hợp hóa học tạo bởi vì hai yếu tắc là hidro và oxi, bọn chúng đã hòa hợp với nhau theo tỉ lệ thể tích là nhì phần khí hidro và 1 phần khí oxi.Công thức hóa học của nước: H­2OSự tổng thích hợp nước: H2 + O2 →(to) H2O

2. Tính chất vật lí của nước

Nước là chất lỏng ko màu, không mùi, ko vị, sôi ỏ, hòa tan được rất nhiều chất rắn, lỏng, khí.

Bạn đang xem: Nước hóa 8

3. đặc điểm hóa học tập của nước

Tác dụng cùng với kim loại

Nước tính năng với một số kim nhiều loại ở ánh sáng thường như (như Na, K, Ca..) tạo ra thành bazơ cùng hidro như NaOH, KOH công dụng với một trong những oxit phi kim tạo ra axit.Ví dụ minh họa: 2Na + 2H2O → 2NaOH +H2

Tác dụng với một số trong những oxit bazơ

Oxit bazơ hóa hợp với nước tạo ra thành bazơ. Dung dịch ba zơ có tác dụng quỳ tím đưa thành xanh.Ví dụ minh họa: CaO + H2O → Ca(OH)2

chức năng với một số oxit axit.

Hợp chất tạo thành do nước hóa hợp với oxit axit thuộc loại axit. Hỗn hợp axit làm chuyển màu quỳ tím thành đỏ.Ví dụ minh họa: P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Câu 1 : Trang 125 sgk hóa 8

Dùng từ, nhiều từ vào khung nhằm điền vào vị trí trống trong số câu sau:

“oxit axit ; oxit cha zơ ; yếu tắc ; hidro ; oxi ; kim loại”

Nước là hợp hóa học tạo bởi vì hai…………là ………….và ……………..Nước công dụng với một vài …………….ở nhiệt độ thường và một số trong những ……………tạo ra bazơ; chức năng với nhiều …………..tạo ra axit.


Câu 2 : Trang 125 sgk hóa 8

Bằng những phương pháp nào có thể chứng tỏ được thành phần định tính cùng định lượng của nước? Viết các phương trình hóa học có thể xảy ra?


Câu 3 : Trang 125 sgk hóa 8

Tính thể tích khí hidro cùng khí oxi (ở đktc) cần chức năng với nhau để tạo thành được 1,8 g nước.

Xem thêm: ' Phật Ý Nghĩa Là Gì, Nghĩa Của Từ Phật Ý, Phật Pháp Là Gì


Câu 4 : Trang 125 sgk hóa 8

Tính trọng lượng nước sinh sống trạng thái lỏng sẽ thu được khi đốt cháy hoàn toàn 112 lít khí hidro (ở đktc) với khí oxi.


Câu 5 : Trang 125 sgk hóa 8

Viết các phương trình phản nghịch ứng hóa học tạo thành bazơ cùng axit. Làm ráng nào để nhận ra được hỗn hợp axit với dung dịch bazơ ?


Câu 6 : Trang 125 sgk hóa 8

Hãy nhắc những vật chứng về vai trò quan trọng của nước trong đời sống và tiếp tế mà em bắt gặp trực tiếp? Nêu những phương án chống độc hại ở địa phương em?