Phân tử khối là trọng lượng của một phân tử tính bằng đơn vị cacbon ( cho thấy sự nặng nhẹ kha khá giữa những phân tử). Phân tử khối bằng tổng nguyên tử khối của những nguyên tử tạo nên thành phân tử.

Bạn đang xem: Bảng nguyên tử khối hóa học và mẹo học bảng nguyên tử khối

Ví dụ:

Phân tử khối của khí nitơ (N2) bằng: 14.2 = 28 đvC

Phân tử khối của mặt đường (C12H22O11) bằng: 12.12 + 1.22 + 16.11 = 342 đvC.

Cùng top lời giải tìm hiểu cách tính phân tử khối dưới đây nhé!

Cách tính phân tử khối

Bước 1: Xác định nguyên tử khối của từng nguyên tố cấu trúc nên phân tử đó.

Bước 2: Nhân nguyên tử khối cùng với số nguyên tử của nguyên tố đó.

Bước 3: Tính tổng của tích các nguyên tử khối vừa có tác dụng ở bước 2.

Cụ thể:- Một phân tử được chế tạo thành trường đoản cú x nguyên tử A với y nguyên tử B thì PTK = a . X + b . Y (với a, b là nguyên tử khối của A cùng B).- Một phân tử được tạo thành thành trường đoản cú x nguyen tử A, y nguyên tử B với z nguyên tử C thì PTK = a . X + b . Y + c . Z ( với a, b, c theo thứ tự là NTK của A, B và C)

Với PTK của phân tử hợp hóa học tạo thành trường đoản cú 3 nguyên tố, ta cũng tính tương tự như như cách trên.

*

 Dạng 1: kiếm tìm tên nhân tố X, KHHH lúc biết PTK

Ví dụ 1: Một đúng theo chất gồm 1 nguyên tử X link 2 nguyên tử Oxi cùng nặng rộng phân tử hiđro 22 lần.

a/ Tính phân tử khối thích hợp chất.

b/ Tính NTK X , cho thấy tên cùng KHHH

Hướng dẫn

Phân tử hidro (2H) => PTK = 2 . 1 = 2

Hợp hóa học nặng hơn phân tử hidro 22 lần => PTK của hòa hợp chất: 2.22 = 44

1 nguyên tử X link 2 nguyên tử O => hợp chất (1X; 2O) => PTK = X + 2.16 = X + 32

ð X + 32 = 2 . 22 = 44

ð X = 44 – 32 = 12

Vậy X là yếu tố cacbon, KHHH là C.

Ví dụ 2: Một phù hợp chất bao gồm một nguyên tử X link 2 nguyên tử Oxi và nặng hơn phân tử hiđro 22 lần.

a/ Tính phân tử khối phù hợp chất.

b/ Tính NTK X , cho biết tên và KHHH

Lời giải:

Phân tử hidro (2H) => PTK = 2 . 1 = 2Hợp chất nặng rộng phân tử hidro 22 lần => PTK của hợp chất: 2.22 = 441 nguyên tử X liên kết 2 nguyên tử O => hợp chất (1X; 2O)

=> PTK = X + 2.16 = X + 32=> X + 32 = 2 . 22 = 44=> X = 44 – 32 = 12Vậy X là yếu tắc cacbon, KHHH là C

Số khối của nguyên tử các bạn cần phải nhớ rõ, kị nhầm lẫn để giải quyết bài toán nhanh chóng nhé

Dạng 2: xác minh tên nguyên tố dựa vào nguyên tử khối

Ví dụ 1: Biết thành phần X tất cả nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. Xác minh tên cùng KHHH của yếu tố X.

Hướng dẫn:

Diễn đạt X tất cả nguyên tử khối bởi 3,5 lần NTK của oxi là: X = 3,5.O

Giải:X = 3,5 . O = 3,5 . 16 = 56Þ X là nhân tố sắt, KHHH Fe.

Ví dụ 2: Hợp hóa học của sắt kẽm kim loại M với team PO4 bao gồm công thức là M3(PO4)2. PTK = 267. đo lường và thống kê để xác định M là thành phần nào?

Đáp án:

M3(PO4)2 = 267

ó3 M + 2 (31 + 4. 16) = 267

=>M = (267 -190): 3 = 24

+ Tra bảng ta được M là nhân tố Magie (Mg).

Xem thêm: Phật Dạy 3 Cách Tu Tâm Tại Nhà : Tu Tại Gia Như Thế Nào? Thế Nào Là Tu Tâm Và Tu Tướng

Bài tập có đáp án


Bài 1:. Một phù hợp chất tất cả phân tử tất cả 2 nguyên tử của yếu tắc X link với 3 nguyên tử oxi và nặng rộng phân tử khí oxi 5 lần. Tính phân tử khối của hợp chất và tính nguyên tử khối của X, cho thấy thêm tên, kí hiệu nguyên tử của X.

Lời giải:

Gọi CTCT của hợp hóa học là X2O3

Vì hợp chất nặng hơn O2 5 lần

Ta tất cả phân tử khối của hợp hóa học là 16 * 2 * 5 = 160 (đvC)

X*2 + 16*3 = 160 => X=56

Vậy: Nguyên tử khối của X là 56, X là Fe. CTCT của hợp hóa học là Fe2O3

Bài 2: Một hòa hợp chất bao gồm phân tử tất cả 2 nguyên tử của nguyên tố X links với 5 nguyên tử oxi với nặng gấp gấp đôi phân tử khí clo. Tính phân tử khối của hợp chất và tính nguyên tử khối của X, cho thấy tên, kí hiệu nguyên tử của X

Lời giải:

Gọi CTCT của hợp chất là X2O5

Vì hợp chất nặng hơn Cl2 2 lần

Ta gồm phân tử khối của hợp hóa học là 35.5 * 2 * 2 = 142 (đvC)

X*2 + 16*5 = 142 => X=31

Vậy: Nguyên tử khối của X là 31, X là P. CTCT của hợp chất là P2O5

Bài 3: Một thích hợp chất tất cả phân tử gồm một nguyên tử của yếu tố X link với 4 nguyên tử hidro với nặng bằng nguyên tử oxi. Tính phân tử khối của hợp chất và tính nguyên tử khối của X, cho thấy tên, kí hiệu nguyên tử của X