Hôm nay, chungcutuhiepplaza.com sẽ chia sẻ các kiến thức về phép phân chia hết với phép chia tất cả dư để các bậc phụ huynh cùng các nhỏ nhắn tham khảo.Trong lịch trình học lớp 3, phép phân chia hết cùng phép chia bao gồm dư là một trong những bài học hết sức quan trọng. Cũng chính vì vậy, chungcutuhiepplaza.com sẽ share các kiến thức về bài học kinh nghiệm này.

Bạn đang xem: Phép tính chia

1. Phép phân tách hết

1.1. Phép phân tách hết là gì?

Phép phân chia hết là phép chia bao gồm số dư bằng 0

Ví dụ 1:

*

Giải thích:

8 : 2 = 4; viết 4; 4 x 2 = 8; 8 - 8 = 0

Hạ 6; 6 : 2 = 3; viết 3; 3 x 2 = 6; 6 - 6 = 0

Ta nói: 86 : 2 là phép phân tách hết gồm thương là 43

Ví dụ 2:

*

Giải thích:

4: 3 được 1; viết 1; 1 x 3 = 3; 4 - 3 = 1

Hạ 2; 12 : 3 = 4; viết 4; 4 x 3 = 12; 12 - 12 = 0

Ta nói 42 : 3 là phép chia hết gồm thương là 14.

1.2. Ví dụ trực quan lại về phép phân chia hết

*

2. Phép chia có dư

2.1. Nhận biết phép chia tất cả dư

Phép chia gồm dư là phép chia bao gồm 0

Ví dụ:

Phép chia 19 : 6 là phép chia tất cả dư nếu có 0

*

Ta nói: 19 : 6là phép chia gồm dư, gồm thương là 3, số dư là 1.

2.2. Lấy một ví dụ trực quan về phép chia bao gồm dư

*

2.3. Minh bạch phép phân chia hết cùng phép phân chia hết và phép chia bao gồm dư

*

3. Bài tập áp dụng phép phân chia hết cùng phép chia gồm dư

3.1. Đề bài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 96 : 3

b) 52 : 4

c) 63 : 5

d) 75 : 6

Bài 2: Tính quý giá biểu thức

a) 123 - 72 : 6

b) 200 + 95 : 5

c) 143 - 104 : 4

d) 96 : 6 + 98 : 7

Bài 3: Tìm y

a) y x 4 = 156

b) y x 5 = 130

c) y x 3 = 87

d) y x 7 = 245

Bài 4: Mẹ bao gồm 96kg gạo phải chia vào 4 bao. Hỏi từng bao gạo nặng từng nào kg?

Bài 5: Bà chia đều một trong những ngô vào 4 thùng, từng thùng 16kg ngô. Sau thời điểm chia bà còn thừa 3kg ngô. Hỏi, ban sơ số ngô của bà là bao nhiêu?

3.2. Đáp án

Bài 1:

*

*

*

*

Bài 2:

a) 123 - 72 : 6

= 123 - 12

= 111

b) 200 + 95 : 5

= 200 + 19

= 219

c) 143 - 104 : 4

= 143 - 26

= 117

d) 96 : 6 + 98 : 7

= 16 + 14

= 30

Bài 3:

a)

y x 4 = 156

y = 156 : 4

y = 39

b)

y x 5 = 130

y = 130 : 5

y = 26

c)

y x 3 = 87

y = 87 : 3

y = 29

d)

y x 7 = 245

y = 245 : 7

y = 35

Bài 4:

Mỗi bao gạo nặng trĩu số kg là:

96 : 4 = 24 (kg)

Đáp số: 24kg

Bài 5:

Tổng số ngô bà đã phân tách vào 4 thùng là:

16 x 4 = 64 (kg)

Số ngô ban đầu bà bao gồm là:

64 + 3 = 67 (kg)

Đáp số: 67kg

4. Bài xích tập thực hành phép phân tách hết cùng phép chia gồm dư

4.1. Đề bài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 34 : 4

b) 64 : 5

c) 132 : 6

d) 241 : 8

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức

a) 120 : 6 + 150 : 3

b) 22 x 3 + 135 : 5

c) 300 - 270 : 6

d) 225 : 5 + 360

Bài 3: Tìm y

a) y x 5 = 115

b) y x 3 = 48

c) y x 2 = 232

d) y x 9 = 504

Bài 4: Người ta chia đông đảo 280 lít xăng vào 8 thùng, hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít xăng?

Bài 5: Một sợi dây dài 360cm, An cắt đầy đủ thành 6 đoạn bởi nhau.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Điền Mẫu D01-Ts Theo Quyết Định 595, Hướng Dẫn Lập Bảng Kê Thông Tin Mẫu D01

Hỏi từng đoạn dài bao nhiêu cm?

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 34 : 4 được 8 dư 2

b) 64 : 5 được 12 dư 4

c) 132 : 6 = 22

d) 241 : 8 được 30 dư 1

Bài 2:

a) 70

b) 93

c) 255

d) 405

Bài 3:

a) y = 23

b) y = 16

c) y = 116

d) y = 56

Bài 4: 35 lít xăng

Bài 5: 60cm

Để giúp nhỏ học tốt phép phân chia hết và phép chia có dư, ngoài câu hỏi luyện bài xích tập, những bậc phụ huynh có thể tham khảo những bài giảng độc đáo tại chungcutuhiepplaza.com nhé!