Bài viết trình diễn định nghĩa và cách làm tính điện năng và công suất điện. Những bài xích tập ví dụ bao gồm lời giải cụ thể giúp độc giả tìm ra phương thức học hiệu quả hơn.

Bạn đang xem: Lý thuyết và bài tập tự luyện điện năng, công suất điện


 

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP TỰ LUYỆN ĐIỆN NĂNG, CÔNG SUẤT ĐIỆN 

A. LÝ THUYẾT CƠ BẢN

1. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch

Điện năng mà lại một đoạn mạch tiêu tốn khi bao gồm dòng năng lượng điện chạy qua để đưa hóa thành các dạng năng lượng khác là vì công của lực năng lượng điện trường thực hiện khi dịch chuyển có hướng các điện tích. Được đo bằng tích của hiệu điện cầm cố giữa hai đầu đoạn mạch cùng với cường độ chiếc điện và thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua đoạn mạch đó.

(A=q.U=U.i.t) 

Trong đó: A: Công (J); q : Điện tích (C); U: Hiệu điện chũm (V).

t : thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua đoạn mạch (s).

2. Công suất điện

Công suất điện của một quãng mạch là công suất tiêu thụ năng lượng điện năng của đoạn mạch đó và bao gồm trị số bằng điện năng mà đoạn mạch tiêu hao trong một đơn vị chức năng thời gian, hoặc bằng tích của hiệu điện cầm giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó

(P=fracAt=U.I) 

Trong đó: U: Hiệu điện cố kỉnh (V); I: Cường độ chiếc điện (A); P: công suất (W)

3. Công suất tỏa sức nóng của vật dụng dẫn khi tất cả dòng năng lượng điện chạy qua

a) Định giải pháp Jun-Len-xơ

Nhiệt lượng toả ra ở một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của đồ gia dụng dẫn, với bình phương cường độ dòng điện cùng với thời gian dòng điện chạy qua đồ dùng dẫn đó.

Q = R I2 t

 Trong đó:  Q: sức nóng lượng (J); R: Điện trở (W ); I: Cường độ dòng điện (A ); t: thời gian (t)

b) Công suất tỏa sức nóng của thứ dẫn khi có dòng điện chạy qua

Công suất tỏa sức nóng P ở trang bị dẫn khi có dòng điện chạy qua đặc trưng cho tốc độ tỏa sức nóng của đồ gia dụng dẫn đó cùng được xác định bằng nhiệt độ lượng lan ra ở vật dụng dẫn trong một đơn vị thời gian.

(P=fracQt=R.I^2=fracU^2R)


4. Công và năng suất của nguồn điện

a) Công của điện áp nguồn (công của lực lạ bên trong nguồn điện): 

Công của mối cung cấp điện bằng điện năng tiêu thụ trong toàn mạch  (A_ng=xi .I.t)

Trong đó: E : suất điện cồn (V); I: cường độ loại điện (A); t: thời gian (s)

b) Công suất của nguồn điện

công suất của nguồn điện bằng công suất tiêu thụ điện năng của toàn mạch.

(P_ng=fracA_ngt=xi .I) 

B. PHƯƠNG PHÁP+BÀI TẬP.

1. Cơ sở lý thuyết :

- Ở chủ thể này, các thắc mắc và bài xích tập hầu hết về: Tính điện năng tiêu hao và hiệu suất điện của một đoạn mạch. Tính công suất tỏa nhiệt với nhiệt lượng tỏa ra bên trên một vật dẫn. Tính công và hiệu suất của mối cung cấp điện.

- Cần lưu ý những vấn đề sau:

+ trong số công thức tính công, tính sức nóng lượng: Để bao gồm công, sức nóng lượng tính ra có đơn vị là Jun (J) cần để ý đổi đối kháng vị thời gian ra giây (s).

+ Mạch điện gồm bóng đèn: Rđ = (fracU^2_dmP_dm)

( Coi như năng lượng điện trở không nhờ vào vào hiệu điện vắt đặt vào đèn, không chuyển đổi theo sức nóng độ.)


- nếu như đèn sáng bình thường thì Ithực = Iđm (Lúc này cũng đều có Uthực = Uđm; Pthực = phường đm )

Nếu Ithực đm thì đèn mờ hơn bình thường.

Nếu Ithực > Iđm thì đèn sáng rộng bình thường.

2. Phương pháp:

Ap dụng công thức:

- Công và năng suất của loại điện ở phần mạch: A = U.I.t , P = (fracAt=U.I)

- Định cơ chế Jun-LenXơ: Q = R.I2.t tuyệt Q = (fracU^2R.t=U.I.t)

- năng suất của chế độ tiêu thụ điện: phường = U.I = R.I2 = (fracU^2R)

Bài 1: Cho mạch năng lượng điện như hình, trong các số đó U = 9V, R1 = 1,5(Omega); R2 = 4,5(Omega). Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R2 trong 2 phút ?

*

Giải: ……………………………………………………………………………………………………………...

Bài 2: Có hai năng lượng điện trở mắc giữa hai điểm tất cả hiệu điện nạm 12 V. Khi R1 thông suốt R2 thì hiệu suất của mạch là 4 W. Khi R1 mắc tuy nhiên song R2 thì năng suất mạch là 18 W. Hãy xác định R1 và R2 ?

Giải: ……………………………………………………………………………………………………………...

 Bài 3: Cho mạch năng lượng điện như hình cùng với U = 9V, R1 = 1,5W, R2 = 6 W. Biết cường độ dòng điện qua R3 là một A.

*


a. Tìm R3 ?

b. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R2 vào 2 phút ?

c. Tính công suất của đoạn mạch chứa R1 ?

Giải: ……………………………………………………………………………………………………………...

Bài 4: Một quạt năng lượng điện được áp dụng dưới hiệu điện nạm 220 Vthi2 loại điện chạy qua quạt bao gồm cường độ là 5 A.

a) Tính nhiệt lượng nhưng quạt tỏa ra trong 30 phút theo đơn vị Jun ?

b) Tính chi phí điện yêu cầu trả đến việc thực hiện quạt trong 30 ngày, hằng ngày sử dụng 30 phút, biết giá điện là 600 đồng / Kwh. (Biết 1 wh = 3600 J, 1 Kwh = 3600 KJ).

*

Giải: ……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………..........

 Bài 5: Cho mạch năng lượng điện thắp sáng sủa đèn như hình, Nguồn có suất điện rượu cồn 12 V. Đèn nhiều loại 6 V – 3 W. Điều chỉnh

R để đèn sáng sủa bình thường. Tính công của nguồn năng lượng điện trong khoảng thời gian 1h ? Tính công suất của mạch cất

đèn khi sáng thông thường ?

Giải: ……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………..........

Bài 6: Để loại bóng đèn loại 120 V – 60 W sáng thông thường ở mạng điện tất cả hiệu đện vắt 220V, fan ta mắc thông suốt với nó một năng lượng điện trở phụ R. Tính R ?


Giải: ……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………..........

Bài 7: Hai bóng đèn Đ1 ghi 6v – 3 W và Đ2 ghi 6V - 4,5 W được mắc vào mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện

có hiệu điện thế U không cầm đổi.

a) Biết thuở đầu biến trở Rb­ làm việc vị trí làm thế nào cho 2 đèn sáng sủa bình thường. Tìm năng lượng điện trở của đổi thay trở hôm nay ? trên mạch điện, đâu là Đ1, đâu là Đ2 ?

b) giả sử từ bỏ vị trí ban đầu ta dịch chuyển biến trở con chạy sang trọng phải một chút ít thì độ sáng những đèn thay đổi thế nào ?

*

Giải: ……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………..........

Bài 8: Cho mạch năng lượng điện như hình mẫu vẽ . Biết UAB = 120V,R1 = 10Ω,R2=20Ω và R3 = 30Ω.

*

Tính:

a. Cường độ mẫu điện chạy qua R1

b. Nhiệt độ lượng lan ra trên R2 trong trăng tròn phút.

Giải: ……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………..........

Bài 9: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biết UAB=120V,R1 = 30Ω,R2 = 20Ω và R3 = 10Ω

*

Tính:

a) Cường độ dòng điện chạy qua R2

b) nhiệt lượng lan ra bên trên R1 vào 1h20 phút.


c) Điện năng tiêu thụ tại vị trí mạch AB trong thời gian trên.

Giải: ……………………………………………………………………………………………………………...

Xem thêm: Bài Hát Tiếng Trung: Kiếp Sau Không Chắc Còn Có Thể Gặp Được Anh 下辈子不一定还能遇见你

……………………………………………………………………………………………………………..........

 

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn đồ vật lý lớp 11 - xem ngay