CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHOCH2=CH2 + H2O $xrightarrowxt,,,t^o$ CH3CH2OH2CH2=CH2 + O2 $xrightarrowP extdCl_2,CuCl_2$ 2CH3CHOC2H5OH + CuO $xrightarrowt^o$ CH3CHO + Cu + H2O


Bạn đang xem: Quá trình nào sau đây không tạo ra anđehit axetic

*
*
*
*
*
*
*
*

Trước đây người ta thường được sử dụng chất này nhằm bánh phở trắng và dai hơn, tuy vậy nó siêu độc với khung người nên bây giờ đã bị cấm sử dụng. Hóa học đó là


Cho sơ trang bị sau: anđehit $X_1xrightarrow+H_2,Ni,t^oX_2xrightarrow-H_2OX_3xrightarrowt^o,p,xtpoli,(isobutilen)$. X1 là


Cho sơ trang bị sau: $Axetilenxrightarrow+H_2,P extd,t^oX_1xrightarrowdd,,KMnO_4X_2xrightarrowCuO,t^o$ anđehit X3. CTPT của X3 là


Oxi hóa 1,2 gam CH3OH bởi CuO đun nóng, sau một thời hạn thu được láo hợp sản phẩm X gồm HCHO, H2O và CH3OH dư. Cho tổng thể X tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư thu được 12,96 gam Ag. Công suất của phản bội ứng lão hóa là
Xem thêm: Chuyên Ngành Quan Hệ Công Chúng Neu, Học Quan Hệ Công Chúng Có Gì Thú Vị

Oxi hóa không hoàn toàn 4,6 gam một ancol no, đối kháng chức bằng CuO đun nóng thu được 6,2 gam hỗn hợp X có anđehit, nước với ancol dư. Cho tổng thể hỗn vừa lòng X phản ứng trọn vẹn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 nấu nóng thu được m gam Ag. Giá trị của m là


Hỗn đúng theo X bao gồm một ancol với 2 sản phẩm hợp nước của propen. Tỉ khối khá của X so với hiđro bởi 23. Cho m gam X trải qua ống sứ đựng CuO dư nung nóng. Sau khi các phản bội ứng xảy ra trọn vẹn thu được các thành phần hỗn hợp Y có 3 chất hữu cơ với hơi nước, cân nặng ống sứ bớt 3,2 gam. Mang đến Y công dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra 48,6 gam Ag. Phần trăm trọng lượng của propan-1-ol vào X là