- Chọn bài -Vị trí kha khá của hai tuyến đường thẳng trong ko gianĐường thẳng vuông góc với mặt phẳng – nhì mặt phẳng vuông gócTính diện tích s xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhậtTìm số mặt, số đỉnh, số cạnh của hình lăng trụ đứngTìm các yếu tố tuy nhiên song, vuông góc trong hình lăng trụ đứngTính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình lăng trụ đứngTính số mặt, số đỉnh, số cạnh của hình chóp đềuChứng minh quan liêu hệ song song, vuông góc, bằng nhau trong hình chóp đềuTính diện tích s xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều

Mục lục


Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Với Tính số mặt, số đỉnh, số cạnh của hình chóp đa số môn Toán lớp 8 phần Hình học để giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức từ đó biết cách làm các dạng bài tập Toán lớp 8 Chương 4: Hình lăng trụ đứng – Hình chóp gần như để đạt điểm cao trong những bài thi môn Toán 8.

Bạn đang xem: Số cạnh của hình chóp tứ giác

Dạng bài: Tính số mặt, số đỉnh, số cạnh của hình chóp đều

A. Phương pháp giải

+) trước nhất số cạnh của mặt đáy rồi suy ra số mặt, số đỉnh, số cạnh của hình chóp đầy đủ theo công thức dưới đây:

Số cạnh của một đáy

Số mặt

Số đỉnh

Số cạnh

n

n+1

n+1

2n

B. Ví dụ như minh họa

Câu 1: Hình chóp tứ giác đều xuất hiện bên là hình gì?

A.Tam giác cân

B. Tam giác đều

C. Tam giác vuông

D. Tam giác vuông cân

Lời giải:

*

Hình chóp tứ giác đều có các ở bên cạnh bằng nhau và các cạnh đáy đều nhau nên mặt mặt là đầy đủ tam giác cân.

Câu 2: Hình chóp lục giác đều phải có bao nhiêu mặt?

A. 4

B. 5

C. 6

D.7

Lời giải:

*

Hình lục giác đều phải có 6 mặt bên và 1 dưới đáy nên có toàn bộ 7 mặt.

Câu 3: quan lại sát các hình sau đây và điền nhiều từ và số thích hợp vào ô trống, biết các hình dưới đó là hình chóp đều

*

Chóp tam giác đều

Chóp tứ giác đều

Chóp ngũ giác đều

Chóp lục giác đều

Đáy

Tam giác đều


Mặt bên

Tam giác cân

Số cạnh đáy

5

Số cạnh

10

Số mặt

5

Lời giải:

Chóp tam giác đều

Chóp tứ giác đều

Chóp ngũ giác đều

Chóp lục giác đều

Đáy

Tam giác đều

Hình vuông

Ngũ giác đều

Lục giác đều

Mặt bên

Tam giác đều

Tam giác cân

Tam giác cân

Tam giác cân

Số cạnh đáy

3

4

5

6

Số cạnh

6

8

10

12

Số mặt

4

5

6

7

C. Bài tập từ luyện

Câu 1:Mặt mặt của hình chóp cụt đều là hình gì?

A. Hình chữ nhật

B. Hình vuông

C. Hình thang cân

D. Tứ giác bất kì

Câu 2: Hình chóp tam giác đều phải có đáy là?

A. Tam giác cân

B. Tam giác đều

C. Tam giác vuông

D. Hình vuông

Câu 3: Hình chóp lục giác đều phải sở hữu bao nhiêu cạnh?

A. 6

B. 7

C. 10

D. 12

Câu 4: cho 1 hình chóp lục giác đều. Hỏi nó bao gồm bao nhiêu mặt, bao nhiêu đỉnh và từng nào cạnh?

Câu 5: Một hình chóp đều có tổng số mặt và số đỉnh là 12. Tính số cạnh của đa giác đáy.

Xem thêm: Đề Thi Thử Tổ Hợp Xã Hội 2019, Đề Thi, Đáp Án Đề Thi Tổ Hợp Khoa Học Xã Hội

Câu 6: gọi M là số mặt, D là số đỉnh với C là số cạnh của hình chóp đều. Chứng minh rằng M+D-C=2.