Hóa học, một nhánh của kỹ thuật tự nhiên, là ngành nghiên cứu về thành phần, cấu trúc, tính chất, với sự thay đổi của đồ chất.Hóa học nói tới các nguyên tố, hòa hợp chất, nguyên tử, phân tử, và những phản ứng hóa học xảy ra trong những thành phần đó.Hóa học nhiều lúc được điện thoại tư vấn là "khoa học trung tâm" vì nó là mong nối những ngành khoa học tự nhiên khác như đồ dùng lý học, địa chất học và sinh học.

Lớp 10 - Năm trước tiên ở cung cấp trung học phổ thông, năm trước tiên nên có nhiều bằng hữu mới tới từ những vị trí xa hơn vì ngôi trường mới lại mỗi lúc lại xa đơn vị mình hơn. Được biết bên ngoài kia là một trái đất mới to lớn và các điều thú vị, một trang bắt đầu đang chò ngóng chúng ta.

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng đúng theo mã sút giá