Hóa học, một nhánh của kỹ thuật tự nhiên, là ngành nghiên cứu về thành phần, cấu trúc, tính chất, và sự thay đổi của đồ vật chất.Hóa học nói về các nguyên tố, hòa hợp chất, nguyên tử, phân tử, và những phản ứng hóa học xảy ra trong những thành phần đó.Hóa học nhiều lúc được gọi là "khoa học tập trung tâm" bởi vì nó là ước nối các ngành khoa học thoải mái và tự nhiên khác như đồ dùng lý học, địa chất học cùng sinh học.

Lớp 10 - Năm trước tiên ở cấp trung học phổ thông, năm đầu tiên nên có nhiều bằng hữu mới tới từ những vị trí xa hơn vị ngôi trường mới lại mỗi lúc lại xa đơn vị mình hơn. Được biết phía bên ngoài kia là một trái đất mới to lớn và các điều thú vị, một trang new đang chò chờ chúng ta.

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng hòa hợp mã giảm giá