*
đã hỏi8 tháng 9, 2018trong hóa học lớp 9bởi anhthh_823 ● hợp tác Viên(-7,068 điểm)Đã lựa chọn lại nhà đề10 mon 9, 2018bởi anhthh_823 ● cộng tác Viên


Bạn đang xem: So3 có tác dụng với nước không

Có những oxit sau: CaO,Fe2O3, SO3. Oxit nào tất cả thể tác dụng được với

a) Nước?

b) axit clohiđric?

c) natri hiđroxit?

Viết phương trình hóa học


*

*
đã trả lời13 mon 9, 2018bởi Đức lượng♥ NGTTThạc sĩ(8.5k điểm)

1)SO3+H2O---->H2SO4CaO+H20------>Ca(0H)2,2)CaO+H20------>Ca(0H)2, Ca(0H)2+ 2HCL---->CaCl2 +H2OFe2O3 + 6HCL ----> 2FeCl3 + 3H2O3)S03+H20--->-H2S04H2S04+Na0H---->Na2S04+H20 hoac H2S04+Na0H------>NaHS04


*
đã trả lời21 tháng 5, 2019bởi PhamthunhienThạc sĩ(8.6k điểm)

a)Những oxit tác dụng với nước:

CaO + H2O → Ca(OH)2

SO3+ H2O → H2SO4

b)Những oxit tác dụng với axit clohiđric:

CaO + 2HCl → CaCl2+ H2O

Fe2O3+ 6HCl → 2FeCl3+ 3H2O

c)Những oxit tác dụng với dung dịch natri hiđroxit:

SO3+ NaOH → NaHSO4

SO3+ 2NaOH → Na2SO4+ H2O.


Các oxit ZnO, CuO, Fe2O3 chức năng với hỗn hợp axit vì: A.đó là phần đông oxit lưỡng tính. B.chúng ko tan trong nước. C.đó là hồ hết oxit gồm tính bazo. D.chúng không phải là oxit của kim loại chuyển động mạnh.
Cho đầy đủ oxit sau: CO2, SO2, Na2O, CaO, CuO. Hãy lựa chọn những hóa học đã cho tính năng được với a) Nước, sản xuất thành dung dịch axit b) Nước, chế tạo thành hỗn hợp bazơ c) dung dịch axit, tạo ra thành muối và nước d) hỗn hợp bazơ, chế tạo thành muối và nước Viết các phương trình hóa học
Có hầu như chất sau: CuO, Mg, Al2O3, Fe(OH)3, Fe2O3. Hãy lựa chọn một trong hồ hết chất đã cho chức năng với dd HCl sinh ra:
Có hồ hết chất sau: CuO, Mg, Al2O3, Fe(OH)3, Fe2O3. Hãy lựa chọn một trong phần nhiều chất đã cho tác dụng với dung dịch HCl sinh ra: a) Khí nhẹ nhàng hơn không khí với cháy được trong bầu không khí b) hỗn hợp có màu xanh da trời lam c) Dung dịch gồm màu rubi nâu d) Dung dịch không có màu Viết các phương trình hóa học
Có các oxit sau: SO2, CuO, Na2O,CO2. Hãy cho biết những oxit nào chức năng được cùng với a) Nước b) Axit clohiđric c) Natri hiđroxit Viết những phương trình hóa học
200ml hỗn hợp HCl bao gồm nồng độ 3,5M phối hợp vừa hết 20 g hỗn hợp hai oxit CuO và Fe2O3 a) Viết các phương trình chất hóa học b) Tính trọng lượng của mỗi oxit bao gồm trong hỗn hợp ban đầu
Cho 15,5 gam natri oxit Na2O tác dụng với nước, chiếm được 0,5 lít dung dịch bazơ. A) Viết phương trình hóa học cùng tính mật độ mol của hỗn hợp bazơ thu được b) Tính thể tích dung dịch H2SO4 20% có cân nặng riêng 1,14 g/ml cần dùng để làm trung hòa dung dịch bazơ nói trên
Cho 1,6 gam đồng (II) oxit công dụng với 200 gam hỗn hợp axit clohiđric mật độ 7,3%. Lập PTHH. Sau phản bội ứng chất nào còn dư? dư bao nhiêu gam ... ; phần trăm của các chất bao gồm trong dung dịch sau thời điểm phản ứng kết thúc
Cho 1,6 gam đồng (II) oxit chức năng với 100 gam dung dịch axit sunfuric gồm nồng độ 20%. A) Viết phương trình hóa học b) Tính nồng độ phần trăm của những chất gồm dung dịch sau khi phản ứng kết thúc
Có hầu như khí ẩm (khí có lẩn khá nước): CO2, H2, O2, SO2. Khí nào hoàn toàn có thể được làm cho khô bởi canxi oxit? Giải thích.


Xem thêm: Cách Tính Ngày Chết, Thời Gian Chết Theo Cung Mệnh, Cách Tính Ngày Chết

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồngHạng 2: 100.000 đồngHạng 3: 50.000 đồngHạng 4-10: 20.000 đồngBảng xếp hạng update 30 phút một lần