Bạn vẫn đọc truyện Tam Quốc diễn nghĩa trên trang chungcutuhiepplaza.com, nơi bạn có thể tìm thấy tương đối nhiều truyện tìm hiệp hay, new nhất!!!

Tam Quốc diễn nghĩa là trong những tác phẩm của La cửa hàng Trung.

Bạn đang xem: Tiểu thuyết tam quốc diễn nghĩa

Tam Quốc diễn nghĩa lấy toàn cảnh vào trong năm cuối triều đại bên Hán, sự suy nhược của của triều đình tạo cho xã hội nước trung hoa rơi vào cảnh náo loạn. Vua tin dung hoạn quan khinh rẻ hiền tài, si tửu sắc bỏ quên chính sự nên triều đình càng ngày đổ nát, cuộc sống thường ngày người dân càng ngày càng lần than, rất khổ, giặc giật nổi lên khắp nơi. Cùng nổi lên trong số ấy là loàn đảng khăn tiến thưởng của anh em nhà Trương Giác với mấy vạn đồ đệ theo hầu. Loạn chũm xuất anh hùng, nhiều hào kiệt bước đầu lộ diện giúp tổ quốc như ba bằng hữu Lưu Bị, quan Vũ, trường Phi, quan tiền Thừa ở Hạ Phi tên Tôn Kiên, quan liêu Kỵ đô úy Tào Tháo... Được sự giúp sức, ở đầu cuối triều đình cũng làm tan được loàn đảng. Mặc dù nhiên, bên vua vẫn chiến mã quen đường cũ, lũ hoạn quan liêu vẫn lộng hành. Sản phẩm sử Tây Lương là Đổng Trác nhân thời cơ này đã phế truất vua cũ, lập vua mới rồi từ phong cho bạn làm tướng mạo quốc cụ hết quyền hành. Hành vi tàn bạo, lộng quyền của Đổng Trác khiến các quan vô cùng phẫn nổ. Sản phẩm công nghệ sử những châu, quận đứng vị trí số 1 là Kỳ hương thơm Hầu Viên Thiệu hội quân tiến tiến công nhưng bởi nội bộ bất hòa cần quân nhóm cũng chảy rã.

Kể trường đoản cú thời đặc điểm đó các trận chiến tranh giành đất đai, quyền lực xảy ra triền miên không chấm dứt giữa những lãnh chúa ở những châu quận, sau này từ từ hình thành yêu cầu thế Tam Quốc với lưu Bị ở đất Thục, Tào dỡ nhà Ngụy với Tôn Quyền đơn vị Ngô. Cuộc chiến giữa 3 chũm lực kéo dài gần một cụ kỉ tạo ra bao nhiêu tổn thất cho bá tánh đương thời nhưng đó cũng là các bản nhân vật ca về sự việc dũng cảm, mưu lược, tấm lòng có nhân trung nghĩa của nhân vật Tam Quốc.

Xem thêm: A T Magazine

Đó là phần đông con tín đồ mà hậu thế bọn họ khi nhìn lại vẫn đề xuất thấy cảm kích. Một truyện quân sự chiến lược đầy mức độ hút, đọc cùng thu nhận những bài học quý hiếm cho chủ yếu mình.

Trang: 1  2

Trang: 1  2

Truyện những tác đưa khác
Thẩm Thăng Y truyền kỳ hệ liệt

Hoàng Ưng

Ngân kiếm hận - Thập tam sát thủ - Bạch Tri Thù - Tương tứ phu nhân - Họa mày điểu - Vô tuy nhiên phổ - phụng hoàng kiếp - Thiên Đao - Thất dạ câu hồn (Nữ lang gần cạnh thủ) - Vô ngôi trường công tử - Ngân lang - Tử Vong Điểu - Ngọc Thanh Đình - Đồ long - Quỷ tiêu - Quỷ tiết u linh - Huyết đại dương bức - truy nã lạp bát bách lý - Phong lôi dẫn - Ma đao - Lôi đình thiên lý - khô lâu sát thủ - Tiêu hồn lệnh - phong thần thất giới
Minh tướng quân hệ liệt

Thời Vị Hàn

Thâu Thiên cung - Hoán Nhật tiễn - tuyệt đỉnh - tô hà
Ngoại truyện: Phá Lãng trùy - Thiết Hồn ảnh - Toái không Đao
Kính hệ liệt

Thương Nguyệt

Tiền truyện: Chu Nhan - Thần bỏ ra hữu thủ
Song thành - Phá quân - Long chiến - Tích thiên - Quy khư - Thần tịch
Ngoại truyện: Lục vừa lòng thư - Chức mộng giả
Thính Tuyết Lâu hệ liệt

Thương Nguyệt

Huyết Vi - Phong Vũ - Thần Binh các - dịch - Hỏa Diễm Diên Vĩ - Chỉ Gian Sa - Bái Nguyệt Giáo đưa ra chiến - Hoang Nguyên Tuyết - Chú kiếm sư
Tán Thiên hệ liệt

Thương Nguyệt

Hoa Kính (Bạch Loa hệ liệt) - Dạ thuyền xuy địch vũ tiêu tiêu - Loạn nạm - Tịch nhan - Mạn thanh - yêu mến Hải - Tinh trụy - Phi Thiên - nhất Chỉ năng khiếu Mỹ Địch Á Đích Miêu - Tuyết mãn Thiên sơn - Tinh không - Phong Hoa Tuyết Nguyệt
Đỉnh kiếm Các hệ liệt

Thương Nguyệt

Đại mạc hoang nhan - Đế Đô lấp - Mạn Châu Sa hoa - Bỉ Ngạn hoa - tìm ca - Thất dạ tuyết - Bích Thành - Ảo thế
Hạc Thiết ngũ bộ hệ liệt

Vương Độ Lư