Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Chọn phát biểu sai về vị trí hình chiếu:

A. Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng

B. Hình chiếu cạnh bên phải hình chiếu đứng

C. Hình chiếu đứng ở dưới hình chiếu bằng

D. Đáp án A và B đúng


*

*

Chọn phát biểu sai về vị trí hình chiếu: 

A. Cả A và B đều đúng

B. Hình chiếu cạnh bên phải hình chiếu đứng

C. Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng

D. Hình chiếu đứng ở dưới hình chiếu bằng


Vị trí các hình chiếu trên bản vẽ như thế nào là đúng ? *

1 điểm

Hình chiếu bằng ở trên hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh ở bên trái hình chiếu đứng

Hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng, hình chiếu bằng ở bên trái hình chiếu đứng

Hình chiếu đứng ở dưới hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu bằng

Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng


: Vị trí hình chiếu cạnh được sắp xếp trên bản vẽ kỹ thuật:

A. Trên hình chiều đứng.

Bạn đang xem: Tìm câu nói sai về vị trí các hình chiếu

B. dưới hình chiếu đứng.

C. bên trái hình chiếu đứng.

bên phải hình chiếu đứng


Trong phép chiếu vuông góc, các hình chiếu đứng, chiếu bằng, chiếu cạnh thuộc các mặt phằng hình chiếu nào và có hướng chiếu như thế nào? Vị trí của các hình chiếu ở trên bản vẽ?


Vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh của cái niêm đúng vị trí trên bản vẽ kĩ thuật?


Trên bản vẽ kĩ thuật, vị trí của hình chiếu bằng là:

*

(5 Điểm)

bên phải hình chiếu đứng

bên dưới hình chiếu đứng

bên trên hình chiếu đứng

bên dưới hình chiếu cạnh


Cho vật thể và các hình chiếu của vật thể. Hãy xác định đúng tên gọi các hình chiếu của vật thể?Câu 20 *

1 điểm

*

1,2,3 lần lượt là hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh, hình chiếu bằng.

1,2,3 lần lượt là hình chiếu cạnh, hình chiếu đứng, hình chiếu bằng.

1,2,3 lần lượt là hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh.

Xem thêm: Hạt Sen, Tác Dụng Hạt Sen Đối Với Người Cao Tuổi, Ăn Hạt Sen Có Tác Dụng Gì

1,2,3 lần lượt là hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh, hình chiếu ngang.


Hình nón là hình có:

A. Hình chiếu đứng và cạnh là 2 tam giác cân bằng nhau, hình chiếu bằng là hình tròn

B. Hình chiếu đứng và cạnh là 2 tam giác cân, hình chiếu bằng là hình tròn

C. Hình chiếu đứng và cạnh là 2 tam giác vuông bằng nhau, hình chiếu bằng là hình tròn

D. Hình chiếu đứng và bằng là 2 tam giác đều, hình chiếu cạnh là hình tròn


một hình trụ có các kích thước sau h=6cm, d=3cm a) hãy vẽ ình trụ này b) hãy vẽ hình chiếu đứng và hình chiếu bằng của hình trụ theo đúng vị trí


Lớp học trực tuyến

Vật lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Lớp học trực tuyến

Vật lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh