Tịnh tiến thiết bị thị hàm số (y = x^2 + 1) liên tục sang đề nghị $2$ đơn vị chức năng và lên trên $1$ đơn vị ta được đồ vật thị của hàm số nào?
Bạn đang xem: Tịnh tiến đồ thị

Cho (left( G ight)) là vật dụng thị của $y = fleft( x ight)$ cùng (p > 0,,,q > 0) ta có

Tịnh tiến (left( G ight)) lên trên mặt $q$ đơn vị chức năng thì được đồ gia dụng thị $y = fleft( x ight) + q$

Tịnh tiến (left( G ight)) xuống dưới $q$ đơn vị chức năng thì được trang bị thị $y = fleft( x ight)-q$

Tịnh tiến (left( G ight)) lịch sự trái $p$ đơn vị chức năng thì được đồ vật thị $y = fleft( x + p ight)$

Tịnh tiến (left( G ight)) sang buộc phải $p$ đơn vị chức năng thì được đồ dùng thị $y = fleft( x-p ight)$


Ta tịnh tiến trang bị thị hàm số (y = x^2 + 1) sang đề xuất $2$ đơn vị chức năng ta được đồ dùng thị hàm số (y = left( x - 2 ight)^2+1) rồi tịnh tiến lên trên $1$ đơn vị chức năng ta được vật dụng thị hàm số (y = left( x - 2 ight)^2+1+1) tốt (y = x^2 - 4x + 6).

Vậy hàm số đề nghị tìm là (y = x^2 - 4x + 6).


*


Một số em hoàn toàn có thể sẽ lựa chọn nhầm câu trả lời D bởi vì nhớ nhầm phương trình con đường cong $y=f(x)$ sau khoản thời gian được tịnh tiến sang đề xuất $p$ đơn vị là $y=f(x+p)$ là sai.


*
*
*
*
*
*
*
*

Tìm tập xác định của hàm số$y = left{ eginarrayldfrac1xquad khi;x ge 1\sqrt x + 1 quad khi;x
*


Xem thêm: Trượt Tốt Nghiệp Thpt 2021 Có Được Đăng Ký Thi Lại Không? 4 Trường Hợp Khiến Thí Sinh Trượt Tốt Nghiệp


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát