- Chọn bài bác -Bài 1: Nhân 1-1 thức với nhiều thứcBài 2: Nhân đa thức với đa thứcLuyện tập (trang 8-9)Bài 3: đầy đủ hằng đẳng thức xứng đáng nhớLuyện tập (trang 12)Bài 4: đông đảo hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)Bài 5: phần đông hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)Luyện tập (trang 16-17)Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức đặt nhân tử chungBài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcBài 8: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức nhóm hạng tửBài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp các phương phápLuyện tập (trang 25)Bài 10: Chia đối kháng thức cho 1-1 thứcBài 11: phân chia đa thức cho 1-1 thứcBài 12: chia đa thức một biến hóa đã sắp đến xếpLuyện tập (trang 32)Ôn tập chương 1

Mục lục

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 bài 4: đều hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) giúp đỡ bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 để giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lí và hòa hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài bác 4 trang 13: Tính (a + b)(a + b)2 (với a, b là hai số tùy ý).

Bạn đang xem: Toán 8 bài 4 những hằng đẳng thức đáng nhớ

Lời giải

(a + b)(a + b)2 = (a + b)(a2 + 2ab + b2 )

= a(a2 + 2ab + b2 ) + b(a2 + 2ab + b2 )

= a3 + 2a2 b + ab2 + ba2 + 2ab2 + b3

= a3 + 3a2 b + 3ab2 + b3

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài bác 4 trang 13: tuyên bố hằng đẳng thức (4) bởi lời.

Lời giải

Lập phương của tổng hai biểu thức bởi tổng của lập phương biểu thức đồ vật nhất, cha lần tích của bình phương biểu thức đầu tiên và biểu thức lắp thêm hai, cha lần tích của biểu thức thứ nhất và bình phương biểu thức thứ hai với lập phương biểu thức thiết bị hai.

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài bác 4 trang 13: Tính 3 (với a, b là nhì số tùy ý).

Lời giải

Áp dụng hằng đẳng thức (4) ta có:

3 = a3 + 3a2 (-b) + 3a(-b)2 + (-b)3

= a3 – 3a2b + 3ab2 – b3

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài xích 4 trang 13: tuyên bố hằng đẳng thức (5) bởi lời.

Lời giải

Lập phương của hiệu nhì biểu thức bằng lập phương biểu thức thứ nhất trừ đi tía lần tích của bình phương biểu thức trước tiên và biểu thức sản phẩm hai, kế tiếp cộng ba lần tích của biểu thức trước tiên và bình phương biểu thức trang bị hai rồi trừ đi lập phương biểu thức thiết bị hai.

Bài 26 (trang 14 SGK Toán 8 Tập 1): Tính:

*

Lời giải:

a) (2x2 + 3y)3 = (2x2)3 + 3.(2x2)2.3y + 3.2x2.(3y)2 + (3y)3

(Áp dụng HĐT (4) với A = 2x, B = 3y)

= 8x6 + 3.4x4.3y + 3.2x2.9y2 + 27y3

= 8x6 + 36x4y + 54x2y2 + 27y3


*

Các bài giải Toán 8 bài 4 khác

Bài 27 (trang 14 SGK Toán 8 Tập 1): Viết các biểu thức sau bên dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu:

a) –x3 + 3x2 – 3x + 1

b) 8 – 12x + 6x2 – x3

Lời giải:

a) –x3 + 3x2 – 3x + 1

= (–x)3 + 3.(–x)2.1 + 3.(–x).1 + 13

= (–x + 1)3 (Áp dụng HĐT (4) cùng với A = –x và B = 1)

b) 8 – 12x + 6x2 – x3

= 23 – 3.22.x + 3.2.x2 – x3

= (2 – x)3 (Áp dụng HĐT (5) cùng với A = 2 cùng B = x)

Các bài bác giải Toán 8 bài 4 khác

Bài 28 (trang 14 SGK Toán 8 Tập 1): Tính giá trị của biểu thức:

a) x3 + 12x2 + 48x + 64 trên x = 6

b) x3 – 6x2 + 12x – 8 tại x = 22

Lời giải:

a) x3 + 12x2 + 48x + 64 = x3 + 3.x2.4 + 3.x.42 + 43 = (x + 4)3

Tại x = 6, giá trị biểu thức bởi (6 + 4)3 = 103 = 1000.

b) x3 – 6x2 + 12x – 8 = x3 – 3.x2.2 + 3.x.22 – 23 = (x – 2)3

Tại x = 22, giá trị biểu thức bởi (22 – 2)3 = 203 = 8000.

Các bài bác giải Toán 8 bài 4 khác

Bài 29 (trang 14 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Đức tính xứng đáng quý.

Xem thêm:
Bộ Đề Thi Thử Toán Lớp 4 Giữa Học Kì 2 Lớp 4 Môn Toán Mới Nhất

Hãy viết mỗi biểu thức sau bên dưới dạng bình phương hoặc lập phương của một tống hoặc một hiệu, rồi điền chữ mẫu với biểu thức kia vào bảng cho thích hợp. Sau khi thêm dấu, em đã tìm ra trong số những đức tính quý báu của nhỏ người.

x3 – 3x2 + 3x – 1

16 + 8x + x2

3x2 + 3x + 1 + x3

1 – 2y + y2

N

U

H

Â

(x – 1)3(x + 1)3(y – 1)2(x – 1)3(1 + x)3(1 – y)2(x + 4)2

Lời giải:

Ta có:

N x3 – 3x2 + 3x – 1 = x3 – 3.x2.1 + 3.x.12 – 13 = (x – 1)3

U 16 + 8x + x2 = 42 + 2.4.x + x2 = (4 + x)2 = (x + 4)2

H 3x2 + 3x + 1 + x3 = x3 + 3x2 + 3x + 1 = (x + 1)3 = (1 + x)3

 1 – 2y + y2 = 12 – 2.1.y + y2 = (1 – y)2 = (y – 1)2

Điền vào bảng như sau:

(x – 1)3(x + 1)3(y – 1)2(x – 1)3(1 + x)3(1 – y)2(x + 4)2
NHÂNHÂU

Vậy: Đức tính xứng đáng quý là “NHÂN HẬU”

(Chú ý: bạn có thể làm theo phong cách ngược lại, có nghĩa là khai triển những biểu thức (x – 1)3, (x + 1)3, (y – 1)2, (x + 4)2 … để tìm xem tác dụng ứng cùng với chữ nào cùng điền vào bảng.)