- Chọn bài bác -Bài 1: Nhân đơn thức với đa thứcBài 2: Nhân đa thức với nhiều thứcLuyện tập (trang 8-9)Bài 3: phần đa hằng đẳng thức xứng đáng nhớLuyện tập (trang 12)Bài 4: hầu như hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp)Bài 5: phần đa hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)Luyện tập (trang 16-17)Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức đặt nhân tử chungBài 7: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức dùng hằng đẳng thứcBài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức nhóm hạng tửBài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp các phương phápLuyện tập (trang 25)Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thứcBài 11: phân chia đa thức cho 1-1 thứcBài 12: phân chia đa thức một đổi thay đã sắp đến xếpLuyện tập (trang 32)Ôn tập chương 1

Mục lục

Xem toàn cục tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 bài bác 1: Nhân solo thức với nhiều thức giúp đỡ bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 8 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện năng lực suy luận phù hợp và thích hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào những môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài 1 trang 4:

– Hãy viết một 1-1 thức cùng một đa thức tùy ý.

Bạn đang xem: Toán 8 tập 1 bài 1

– Hãy nhân 1-1 thức kia với từng hạng tử của đa thức vừa viết.

– Hãy cộng những tích tìm được.

Lời giải

– Đơn thức là: x2 cùng đa thức là: x2 + x + 1

– Ta có:

x2.(x2 + x + 1) = x2.x2 + x2.x + x2.1

= x(2 + 2) + x(2 + 1) + x2

= x4 + x3 + x2

– khi đó: đa thức x4 + x3 + x2 là tích của solo thức x2 cùng x2 + x + 1

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài 1 trang 5: có tác dụng tính nhân:

*

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài xích 1 trang 5: Một miếng vườn hình thang có hai đáy bởi (5x + 3) mét và (3x + y) mét, độ cao bằng 2y mét.

– Hãy viết biểu thức tính diện tích s mảnh sân vườn nói bên trên theo x và y.

– Tính diện tích s mảnh vườn cửa nếu cho x = 3m và y = 2 mét.

Lời giải

– Biểu thức tính diện tích s mảnh sân vườn trên theo x với y là:

*

– ví như x = 3 mét và y = 2 mét thì diện tích mảnh sân vườn là:

S = 8.3.2 + 22 + 3.2 = 58 (m2).

Bài 1 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): làm tính nhân


*

Lời giải:

*

*

Các bài xích giải Toán 8 bài xích 1 khác

Bài 2 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): tiến hành phép nhân, rút gọn rồi tính quý giá của biểu thức:

a) x(x – y) + y(x + y) tại x = – 6 và y = 8


b) x(x2 – y) – x2(x+y) + y(x2 – x) trên
và y = –100;

Lời giải:

a) x(x – y) + y(x + y)

= x.x – x.y + y.x + y.y

= x2 – xy + xy + y2

= x2 + y2.

Tại x = –6 ; y = 8, giá trị biểu thức bằng : (–6)2 + 82 = 36 + 64 = 100.

b) x.(x2 – y) – x2.(x + y) + y.(x2 – x)

= x.x2 – x.y – (x2.x + x2.y) + y.x2 – y.x

= x3 – xy – x3 – x2y + x2y – xy

= (x3 – x3) + (x2y – x2y) – xy – xy

= –2xy

Tại cùng y = –100, quý hiếm biểu thức bằng:

*

Các bài bác giải Toán 8 bài xích 1 khác

Bài 3 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): tìm kiếm x, biết:

a) 3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

b) x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

Lời giải:

a)

3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

3x.12x – 3x.4 – (9x.4x – 9x.3) = 30

36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30

(36x2 – 36x2) + (27x – 12x) = 30

15x = 30

x = 2

Vậy x = 2.

b)

x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

(x.5 – x.2x) + (2x.x – 2x.1) = 15

5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15

(2x2 – 2x2) + (5x – 2x) = 15

3x = 15

x = 5.

Vậy x = 5.

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 1 khác

Bài 4 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Đoán tuổi.

Bạn hãy lấy tuổi của mình:

– cộng thêm 5.

– Được bao nhiêu đem nhân cùng với 2.

– Lấy kết quả trên cùng với 10.

– Nhân kết quả vừa tìm kiếm được với 5.

– Đọc tác dụng cuối cùng sau thời điểm đã trừ đi 100.

Xem thêm: Thpt Xuân Đỉnh - Trường Hà Nội Tất Cả Những Điều Cần Biết

Tôi đã đoán được tuổi của bạn. Phân tích và lý giải tại sao.

Lời giải:

Giả sử tuổi các bạn là x. Đem tuổi của mình:

+ cộng thêm 5 ⇒ x + 5

+ Được từng nào đem nhân cùng với 2 ⇒ (x + 5).2


+ Lấy tác dụng trên cộng với 10 ⇒ (x + 5).2 + 10

+ Nhân tác dụng vừa kiếm được với 5 ⇒ <(x + 5).2 + 10>.5

+ Đọc công dụng cuối cùng sau thời điểm đã trừ đi 100 ⇒ <(x + 5).2 + 10>.5 – 100

Rút gọn gàng biểu thức trên :

<(x + 5).2 + 10>.5 – 100

= (x.2 + 5.2 + 10).5 – 100

= (2x + 20).5 – 100

= 2x.5 + 20.5 – 100

= 10x + 100 – 100

= 10x

Vậy công dụng cuối cùng bởi mười lần số tuổi thực của bạn. Cho nên ta chỉ cần lấy tác dụng cuối cùng phân chia cho 10 là ra số tuổi thực.

Các bài xích giải Toán 8 bài xích 1 khác

Bài 5 (trang 6 SGK Toán 8 Tập 1): Rút gọn gàng biểu thức:

a) x(x – y) + y(x – y)

b) xn-1(x + y) – y(xn–1 + yn–1)

Lời giải:

a) x(x – y) + y(x – y)

= x.x – x.y + y.x – y.y

= x2 – xy + xy – y2

= x2 – y2 + (xy – xy)

= x2 – y2

b) xn–1(x + y) – y(xn–1 + yn–1)

= (xn – 1.x + xn – 1.y) – (y.xn – 1 + y.yn – 1)

= (xn + xn – 1.y) – (xn – 1.y + yn)

= xn + xn – 1y – xn – 1.y – yn

= xn – yn + (xn – 1.y – xn – 1.y)

= xn – yn

Các bài bác giải Toán 8 bài bác 1 khác

Bài 6 (trang 6 SGK Toán 8 Tập 1): Đánh vệt x vào ô cơ mà em chỉ ra rằng đáp số đúng :

Giá trị của biểu thức ax(x – y) + y3(x + y) tại x = -1 với y = 1 (a là hằng số) là: