Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11Bài 1: Hàm số lượng giácBài 2: Phương trình lượng giác cơ bảnBài 3: một vài phương trình lượng giác thường xuyên gặpÔn tập chương 1Bài 1: nguyên tắc đếmBài 2: hoạn - Chỉnh đúng theo - Tổ hợpBài 3: Nhị thức Niu-tơnBài 4: Phép thử và đổi thay cốBài 5: phần trăm của đổi thay cốÔn tập chương 2 bài 1-2: cách thức quy hấp thụ toán học - dãy sốBài 3: cấp số cộngBài 4: cung cấp số nhânÔn tập chương 3Bài 1: giới hạn của dãy sốBài 2: giới hạn của hàm sốBài 3: Hàm số liên tụcÔn tập chương 4Bài 1: Định nghĩa và chân thành và ý nghĩa của đạo hàmBài 2: những quy tắc tính đạo hàmBài 3: Đạo hàm của những hàm số lượng giácBài 4: Vi phânBài 5: Đạo hàm cấp haiÔn tập chương 5Ôn tập cuối năm

Để học xuất sắc môn Đại số và Giải tích 11, loạt bài bác Bài tập trắc nghiệm Đại số với Giải tích 11 bao gồm đáp án được biên soạn bám sát nội dung sgk Đại số với Giải tích 11 giúp cho bạn học xuất sắc môn Đại số với Giải tích 11 hơn.

Bạn đang xem: Toán trắc nghiệm lớp 11

Mục lục bài tập trắc nghiệm Đại số cùng Giải tích 11

Chương 1: Hàm số lượng giác với phương trình lượng giác

Chương 2: tổng hợp - Xác suất

Chương 3: hàng số - cấp số cùng và cấp cho số nhân

Chương 4: Giới hạn

Chương 5: Đạo hàm

Danh mục trắc nghiệm theo bài bác học

Chương 1: Hàm con số giác và phương trình lượng giác

Chương 2: tổng hợp - Xác suất

Chương 3: hàng số - cung cấp số cộng và cấp số nhân

Chương 4: Giới hạn

Chương 5: Đạo hàm

Ôn tập cuối năm

Trắc nghiệm bài 1 (có đáp án): Hàm con số giác (phần 1)

Bài 1.Hàm số :

*

có tập khẳng định là:

A.R

B.Rk2π, k ∈ Z.

C.k2π, k ∈ Z.

D.∅

Hiển thị đáp án

*

Chọn giải đáp C


Bài 2.Hàm số y = sinxcos2x là:

A.Hàm chẵn.

B.Hàm không tồn tại tính chẵn, lẻ.

C.Hàm không tồn tại tính tuần hoàn.

D.Hàm lẻ.

Hiển thị đáp án

*

Chọn giải đáp D


Bài 3.Hàm số

*
vừa lòng tính chất nào sau đây?

A.Hàm chẵn.

B.Hàm không tồn tại tính chẵn, lẻ.

C.Xác định trên R.

D.Hàm lẻ.

Hiển thị đáp án

*

Chọn lời giải A


Bài 4.Trong các hàm số sau, hàm số làm sao là hàm lẻ?

A.y = sin2x

B.y = sin2x.cosx.

C.y = tanx/cosx.

D.y = cotx/sinx.

Hiển thị đáp án

*

Chọn câu trả lời C


Bài 5.Trong những hàm số sau, hàm số như thế nào là hàm chẵn?

A.

*
B.y = sinx.cos2x

C.y = cosx.sin2x

D.y = cosxsin3x.

Hiển thị đáp án

Bài 6. Hàm số y = cosx/(2sinx- √3) bao gồm tập xác minh là:

A.Rπ/3+k2π, k ∈ Z.

B.Rπ/6+kπ, k ∈ Z.

C. Rπ/6+k2π, 5π/6+k2π, k ∈ Z.

D.Rπ/3+k2π, 2π/3+k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 7.Hàm số y = tan(x/2 - π/4) gồm tập xác minh là:

A.Rπ/2+k2π, k ∈ Z.

B.Rπ/2+kπ, k ∈ Z.

C.R3π/2+k2π, k ∈ Z.

D.R.

Hiển thị đáp án

Bài 8.Tập xác minh của hàm số y = cot(2x - π/3) + 2 là:

A.Rπ/6+kπ, k ∈ Z.

B.Rπ/6+k2π, k ∈ Z.

C.R5π/12+kπ/2, k ∈ Z.

D.Rπ/6+kπ/2, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 9.Hàm số :

*

tất cả tập xác minh là:

A.Rkπ, k ∈ Z.

B.Rπ/2+π, k ∈ Z.

C.Rπ/2+k2π, k ∈ Z.

D.Rkπ/2, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 10.Cho hàm số y = sinx/(1+tanx) với k ∈ Z.

Khoảng nào sau đây không phía trong tập xác định của hàm số?

*
Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm bài bác 2 (có đáp án): Phương trình lượng giác cơ bản (phần 1)

Bài 1: Phương trình cos23x = 1 bao gồm nghiệm là:

A.x = kπ, k ∈ Z. B. X =kπ/2, k ∈ Z.

C.x =kπ/3, k ∈ Z. D.x =kπ/4, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 2: Phương trình tan( x - π/4) = 0 có nghiệm là:

A.x = π/4 + kπ, k ∈ Z. B.x = 3π/4 + kπ, k ∈ Z.

C.x = kπ, k ∈ Z. D.x = k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 3: Phương trình cot( x + π/4) = 0 bao gồm nghiệm là:

A.x = - π/4 + kπ, k ∈ Z. B.x = π/4 + kπ, k ∈ Z.

Xem thêm: Đáp Án Môn Toán Thi Thpt Quốc Gia 2018 Môn Toán, Đáp Án Và Đề Thi Thpt Quốc Gia 2018 Môn Toán

C.x = - π/4 + k2π, k ∈ Z. D.x = π/4 + k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 6: vào <0;2 π), phương trình sin2x + sinx = 0 có số nghiệm là:

A.1 B.2

C.3 D.4

Hiển thị đáp án

Bài 7: Phương trình sinx + √3cosx = 1 tất cả số nghiệm trực thuộc (0;3π) là:

A.2 B.3

C.4 D.6

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án B


Bài 8:Phương trình √2cos(x + π/3) = 1 có mấy chúng ta nghiệm?

*

A.0 B.2

C.1 D.3

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án B


Bài 9: Số nghiệm của phương trình sin(x + π/4) = 1 ở trong <0;3π> là:

A.1 B.0

C.2 D.3

Hiển thị đáp án

Ta tất cả sinx = cosx ⇒ sinx = sin(π/2 – x)

*

Do x ∈ <0;π> yêu cầu k = 0. Vậy chỉ có một nghiệm của phương trình trực thuộc <0;π>.Chọn câu trả lời A


Giới thiệu kênh Youtube chungcutuhiepplaza.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, chungcutuhiepplaza.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký kết khóa học giỏi 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.chungcutuhiepplaza.com