Bạn đang xem: Toluen không phản ứng với chất nào sau đây

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

Cho những chất :

(1) C6H5CH3

(2) p-CH3C6H4C2H5

(3) C6H5C2H3

(4) o-CH3C6H4CH3

Dãy gồm những chất là đồng đẳng của benzen là :


*

Khi trên vòng benzen bao gồm sẵn nhóm cố kỉnh X, thì nhóm vật dụng hai đang ưu tiên thế vào vị trí m - . Vậy X là số đông nhóm gắng nào ?


Cho sơ đồ: $Axetilen,,,xrightarrowC,,600^0C,,X,,,xrightarrowHNO_3,đặc/,H_2SO_4,đặc,,,Y,,xrightarrowCl_2,,Fe,,t^o,,Z$

CTCT tương xứng của Z là:


Lượng clobenzen chiếm được khi đến 15,6 gam C6H6 công dụng hết cùng với Cl2 (xúc tác bột Fe) với năng suất phản ứng đạt 80% là :


Hỗn hợp gồm 1 mol C6H6 và 1,5 mol Cl2. Trong đk có xúc tác bột Fe, to, năng suất 100%. Sau làm phản ứng thu được chất gì ? bao nhiêu mol ?


Một hợp chất hữu cơ X có vòng benzen có CTĐGN là C3H2Br và M = 236. Call tên hợp hóa học này hiểu được hợp chất này là thành phầm chính trong làm phản ứng thân C6H6 và Br2 (xúc tác Fe).


TNT (2,4,6- trinitrotoluen) được điều chế bằng phản ứng của toluen với hỗn hợp bao gồm HNO3 đặc với H2SO4 đặc, trong điều kiện đun nóng. Biết năng suất của toàn cục quá trình tổng thích hợp là 80%. Lượng TNT (2,4,6- trinitrotoluen) tạo thành thành tự 230 gam toluen là


Để oxi hoá hết 10,6 gam o-xilen (1,2-đimetylbenzen) cần bao nhiêu lít hỗn hợp KMnO4 0,5M trong môi trường thiên nhiên H2SO4 loãng. Trả sử sử dụng dư 20% đối với lượng phản ứng.


Đốt cháy hoàn toàn một thể tích hơi hợp chất hữu cơ A cần 10 thể tích oxi (đo cùng điều kiện nhiệt độ với áp suất), sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và H2O với tỉ lệ trọng lượng là 44 : 9. Biết MA

Xem thêm: Deadline, Chạy Deadline Tiếng Anh Là Gì, Khác Gì Dateline


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát