SỔ TAY LÝ THUYẾT HÓA HỌC: thpt Lớp 12 Trọn cỗ dễ nhớ. Gồm triết lý Hóa Học thpt lớp 12 theo khối hệ thống dễ lưu giữ trọn bộ lý thuyết và bí quyết hóa học lớp 12 ôn thi Đại Học chuẩn bộ giáo dục đào tạo và Đào Tạo. Tự học Online xin reviews Sổ Tay định hướng hóa học thpt lớp 12 Trọn bộ ôn thi giỏi nghiệp khối hệ thống ngắn gọn không thiếu nhất công phá định hướng hóa học tập trắc nghiệm nhanh chóng.

SỔ TAY LÝ THUYẾT HÓA HỌC: thpt Lớp 12 Trọn bộ dễ nhớ

Cấu trúc gồm

Hệ thống lý thuyết cần chũm từng dạng bàiPhân loại từng dạng toán thường gặp mặt trong những bài và phương thức giảiBài tập vận dụng và phía dẫn bỏ ra tiết


Bạn đang xem: Tổng hợp lý thuyết hóa 12 pdf

NỘI DUNG 1 : ESTEA. LÝ THUYẾT1) Khái niệm, danh pháp Khi sửa chữa nhóm OH ở đội cacboxyl của axit cacboxylic bởi nhóm OR’ thì được este. CTCT của este 1-1 chức: RCOOR’R: cội hiđrocacbon của axit hoặc H.R’: gốc hiđrocacbon của ancol (R # H) CTCT chung của este no 1-1 chức:– CnH2n+1COOCmH2m+1 (n ≥ 0, m ≥ 1)– CxH2xO2 (x ≥ 2) tên gọi: Tên gốc hiđrocacbon của ancol + tên nơi bắt đầu axit. Tên cội axit: xuất phát từ tên của axit tương ứng, cố đuôi ic→at. Thí dụ:CH3COOCH2CH2CH3: propyl axetatHCOOCH3: metyl fomat2) Đồng phân Đồng phân Axit Đồng phân este Đồng tạp chức Đồng phân mạch vòng Lƣu ý: CnH2nO2 có thể có những đồng phân sau Đồng phân cấu tạo:+ Đồng phân este no đối chọi chức+ Đồng phân axit no 1-1 chức+ Đồng phân rượu không no gồm một nối đôi hai chức+ Đồng phân ete không no gồm một nối song hai chức+ Đồng phân mạch vòng (rượu hoặc ete)+ Đồng phân các hợp hóa học tạp chức:Chứa 1 chức rượu 1 chức anđehitChứa 1 chức rượu 1 chức xetonChứa 1 chức ete 1 chức anđehitChứa 1 chức ete 1 chức xeton


*

Một rượu ko no và một ete noMột ete ko no và một rượu no Đồng phân cis – tran (Đồng phân rượu không no bao gồm một nối đôi hai chức – Đồng phân ete khôngno gồm một nối đôi hai chức – Một rượu ko no và một ete no – Một ete ko no và một rượuno) Số đồng phân este no đối chọi chức =2n-2 (1 bí quyết tính số triglixerit tạo bởi glixerol cùng với n axit carboxylic bự =2 ( 1)2 n n3) đặc thù vật lý những este là hóa học lỏng hoặc chất rắn trong đk thường các este đa số không rã trong nước. Có ánh sáng sôi thấp hơn nhiều so với các axit hoặc những ancol tất cả cùng cân nặng mol phân tử hoặccó cùng số nguyên tử cacbon. Vày giữa các phân tử este không sinh sản được liên kết hiđro cùng nhau vàliên kết hiđro giữa các phân tử este cùng với nước siêu kém. Thí dụCH3CH2CH2COOH(M = 88) =163,50CTan các trong nướcCH33CH2OH(M = 88), = 1320CTan không nhiều trong nướcCH3COOC2H5(M = 88), = 770CKhông rã trong nước những este thông thường có mùi quánh trưngIso amyl axetat giữ mùi nặng chuối chínEtyl butirat với etyl propionat giữ mùi nặng dứaGeranyl axetat bám mùi hoa hồng…4) đặc điểm hóa họca) Thủy phân vào môi trƣờng kiềm(Phản ứng xà phòng hóa)R-COO-R’ + Na-OH   t 0 R –COONa + R’OHb) Thủy phân trong môi trƣờng axitR-COO-R’ + H-OH    H t  , 0   R –COOH + R’OH Nêu phương thức để phản bội ứng chuyển dịch theo chiều thuậnc) phản ứng khửR-COO-R’  LiAlH  4,t o  R –CH2OH + R’OHd) Chú ýEste + NaOH ot 1Muối + 1 anđehit Este này lúc Phản ứng cùng với dd NaOH tạo thành rượu bao gồm nhóm -OH links trên cacbon có nốiđôi bậc 1 không bền đồng phân hóa tạo thành anđehit.Vd:Este + NaOH ot 1 muối hạt + 1 xeton Este này khi Phản ứng sản xuất rượu gồm nhóm -OH link trên cacbon có nối song bậc 2 khôngbền đồng phân hóa sinh sản xeton.+ NaOH ot R-COONa + CH2=CHOH-CH3Este + NaOH ot 2 muối + H2


 Este này có gốc rượu là phenol hoặc đồng đẳng phenol..+ 2NaOH ot RCOONa + C6H5ONa + H2Oste + AgNO3/ NH3  bội phản ứng tráng gƣơngHCOOR + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O  ROCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3Este no solo chức lúc cháy thu đƣợcn n teo H O 2 2 e) phản ứng cháy02 2 2 2 23 22tn nnC H O O nC O nH O   5) Điều chếa) phản ứng của ancol với axit cacboxylicRCOOH + R’OH    H t  , 0  RCOOR’ + H2Ob) làm phản ứng của ancol cùng với anhiđrit axit hoặc anhiđrit clorua Ưu điểm: phản ứng xảy ra nhanh hơn cùng một chiều(CH3CO)2O + C2H5OH  CH3COOC2H5 + CH3COOHCH3COCl + C2H5OH  CH3COOC2H5 + HClc) Điều chế những este của phenol từ phản nghịch ứng của phenol với anhiđrit axit hoặc anhiđrit clorua(vì phenolkhông tính năng với axit cacboxylic)(CH3CO)2O + C6H5OH  CH3COOC6H5 + CH3COOHCH3COCl + C6H5OH  CH3COOC6H5 + HCld) bội phản ứng cùng vào hiđrocacbon ko no của axit cacboxylic AnkenCH3COOH + CH=CH0x t, t   CH3COOCH2 – CH3 AnkinCH3COOH + CHCH0x t, t   CH3COOCH=CH2B. CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐIỂN HÌNH CÓ HƯỚNG DẪNDạng 1: bội nghịch ứng ch|yPhương ph|p giải: Đặt phương pháp của este đề nghị tìm tất cả dạng: CxHyOz ( x, z ≥ 2; y l{ số chẵn; y  2x ) bội phản ứng ch|y: C x H y O z x y z O 2 t xCO 2 y H 2 O2)4 2(0     nếu đốt ch|y este A m{ nhận được n H O2=n teo 2  Este A l{ este no, đơn chức, mạch hở giả dụ đốt ch|y axit cacboxylic đa chức hoặc este nhiều chức, sẽ có từ 2 liên kết  trở lênn H O2n co 2 bội phản ứng đốt ch|y muối hạt CnH2n+1COONa:2CnH2n+1COONa + (3n+1)O2  Na2CO3 + (2n+1)CO2 + (2n+1)H2OCâu 1: Đốt cháy trọn vẹn một lượng hỗn hợp hai este X, Y, đối chọi chức, no, mạch hở buộc phải 3,976 lít oxi(đktc) nhận được 6,38 gam CO2. Mang đến lượng este này công dụng vừa đủ với KOH thu được các thành phần hỗn hợp hai ancolkế tiếp cùng 3,92 gam muối của một axit hữu cơ. Công thức cấu trúc của X, Y theo lần lượt làA. C2H5COOC2H5 cùng C2H5COOC3H7 B. C2H5COOCH3 cùng C2H5COOC2H5C. CH3COOCH3 cùng CH3COOC2H5 D. HCOOC3H7 với HCOOC4H9Hƣớng dẫn


Từ khóa kiếm tìm kiếm:Tổng Hợp định hướng Hóa 12 Pdf, Tổng Hợp lý thuyết Hóa 12 Thi Đại Học, định hướng Hóa 12 Hữu Cơ, kim chỉ nan Hóa 12 Chương 7, bắt Tắt định hướng Hóa 12 Violet, triết lý Hóa 12 nên Nhớ, triết lý Hóa 12 Thi thpt Quốc Gia, kim chỉ nan Hóa 12 Chương 6,Đề Tổng Hợp định hướng Hóa 12, Tổng Hợp kỹ năng Hóa 12 Ôn Thi Đại Học, Tổng Hợp lý thuyết Hóa Thi Đại học tập 2020, Tổng Hợp kim chỉ nan Hóa 12 Pdf, kim chỉ nan Hóa 12 phòng Liệt, định hướng Hóa 12 Thi trung học phổ thông Quốc Gia, Tổng Hợp triết lý Hóa 12 Thi Đại Học,


Đề Tổng Hợp triết lý Hóa 12 chất hóa học Thi THPT giang sơn Lý Thuyết Hóa 12 cần Nhớ triết lý Hóa 12 kháng Liệt định hướng Hóa 12 Chương 6 lý thuyết Hóa 12 Chương 7 triết lý Hóa 12 Hữu Cơ kim chỉ nan Hóa 12 Thi Thpt non sông Tóm Tắt định hướng Hóa 12 Violet Tổng Hợp kỹ năng và kiến thức Hóa 12 Ôn Thi Đại học Tổng Hợp triết lý Hóa 12 Pdf Tổng Hợp kim chỉ nan Hóa 12 Thi Đại học Tổng Hợp lý thuyết Hóa Thi Đại học tập 2020
*Xem thêm: Cách Tính Diện Tích Đất 4 Cạnh Không Bằng Nhau, Cách Tính Diện Tích Đất Bị Xéo

Trắc Nghiệm GDCD Lớp 12 bài 4 Quyền Bình Đẳng Của Công Dân trong Một Số nghành nghề Của Đời Sống xóm Hội