Axit photphoric trong công nghiệp được sản xuất chủ yếu qua hai phương pháp đó là quá trình nhiệt và quá trình ẩm ướt. Cụ thể như sau

-Quá trình nhiệt tuyệt còn gọi là phương pháp khô: H3PO4 thu được bằng giải pháp đốt phospho nguyên tố để tạo phospho pentaoxit, sau đó được phối hợp trong axit phosphoric loãng. Qua quá trình đốt phospho vào lò điện thì mọi tạp chất đã bị loại bỏ do vậy ta sẽ thu được H3PO4 cực kì tinh khiết.

Bạn đang xem: Trong công nghiệp người ta điều chế h3po4

P→ P2O5→ H3PO4

4P + 5O2→ 2P2O5

P2O5 + 3H2O→ 2 H3PO4

-Phương pháp ướt hay còn gọi là phương pháp trích ly:Đây là biện pháp dùng axit sunfuric để phân huỷ khoáng calcium phosphate, thường được tìm kiếm thấy vào tự nhiên như quặng apatit. Phản ứng là:

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 đặc→ 3CaS O4 + 2 H3PO4 (t0)

Cùng Top lời giải đi tìm kiếm hiểu đưa ra tiết về H3PO4 nhé.

1. Cấu tạo phân tử

-Công thức cấu tạo:

*
Điều chế H3PO4 trong công nghiệp" width="825">

2.Tính chất vật lý củaH3PO4:


-Axit photphoric là mộtaxit vô cơ chứaphốt phokhông màu, ko mùi.

-Axit photphoric xuất hiện dưới dạng chất lỏng vào suốt ko màu hoặc chất rắn kết tinh vào suốt.Chất rắn nguyên chất nóng chảy ở 42,35 ° C và bao gồm khối lượng riêng rẽ là 1,834 g / cm3.Chất lỏng thường là dung dịch nước 85%.Vận chuyển dưới dạng cả chất rắn với chất lỏng.Ăn mòn kim loại và mô.

3.Tính chất hóa học của H3PO4

a. Tính oxi hóa – khử

-Axít photphoric khó bị khử (do p. ở mức lão hóa +5 bền hơn so với N vào axit nitric), không có tính oxi hóa.

b. Tính axit:Axít photphoric là axit bao gồm 3 lần axit, gồm độ mạnh trung bình. Trong dung dịch nó phân li ra 3 nấc:

*
Điều chế H3PO4 trong công nghiệp(ảnh 2)" width="446">

⇒ nấc 1 > nấc 2 > nấc 3.

⇒ Dung dịch axít photphoric bao gồm những tính chất bình thường của axit như làm quì tím hóa đỏ, tác dụng với oxit bazơ, bazơ, muối, kim loại.

⇒ lúc tác dụng với oxit bazơ, bazơ phụ thuộc vào lượng chất tác dụng nhưng axít photphoric tạo ra muối trung hòa, muối axit hoặc hỗn hợp muối:

H3PO4+ NaOH→ NaH2PO4+ H2O

H3PO4+ 2NaOH→ NaH2PO4+ 2H2O

H3PO4+ 3NaOH→ Na3PO4+ 3H2O

c. Các phản ứng gồm tác dụng nhiệt

-H3PO4 bị nhiệt phân ở 200 - 250 C thành H4P2O7 (Axit điphotphoric)theo phương trình:

2 H3PO4 → H4P2O7 +H2O

-Nhiệt phân H3PO4 ở 400 – 500 C thành HPO3 (Axit metaphotphoric)theo phương trình:

H4P2O7 → 2HPO3 +H2O

4. Điều chế

a. Trong chống thí nghiệm

P + 5HNO3→ H3PO4+ H2O + 5NO2

b. Vào công nghiệp

-Cho H2SO4đặc tác dụng với quặng photphorit hoặc quặng apatit:

Ca3(PO4)2+ 3H2SO4→ 3CaSO4+ 2H3PO4

-Điều chế bằng phương pháp này không tinh khiết với lượng chất thấp.

Xem thêm: Viết Thành Các Tính Từ Ghép Lớp 7, Tất Tần Tật Về Tính Từ Ghép Trong Tiếng Anh

-Để điều chế H3PO4có độ tinh khiết và nồng độ cao hơn người ta đốt cháy phường để được P2O5rồi mang lại P2O5tác dụng với nước:

4P + 5O2→ 2P2O5

P2O5+ 3H2O→ 2H3PO4

5. Ứng dụng

- Một lượng lớn axit photphoric dùng để điều chế những muối photphat và sản xuất phân lân.