Hóa học, một nhánh của khoa học tự nhiên, là ngành phân tích về thành phần, cấu trúc, tính chất, với sự biến đổi của đồ chất.Hóa học nói tới các nguyên tố, đúng theo chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra trong số những thành phần đó.Hóa học nhiều khi được hotline là "khoa học tập trung tâm" bởi nó là ước nối những ngành khoa học tự nhiên và thoải mái khác như đồ gia dụng lý học, địa chất học với sinh học.

Lớp 11 - Năm thứ hai ở cấp cho trung học phổ thông, gần mang đến năm cuối cấp yêu cầu học tập là nhiệm vụ đặc biệt nhất. Nghe những đến triết lý sau này rồi học đại học. Ôi thỉnh thoảng thật là sợ, hoang mang nhưng các em hãy từ tin với tìm dần điều mà mình muốn là sau đây nhé!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng hợp mã sút giá