Ứng dụng tích phân vào hình học bao gồm: Tính diện tích hình phẳng, tính thể tích đồ vật thể.

ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG

Nếu hàm số f(x) và g(x) cùng thường xuyên trên thì diện tích s hình phẳng giới hạn bởi những đường y=f(x), y=g(x), x=a, x=b được tính theo cách làm sau:


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ứng dụng của tích phân trong hình học là một ứng dụng quan trọng. Nó không chỉ quan trọng đặc biệt trong giải bài bác tập toán. Nó còn giúp chúng ta giải quyết những bài toán thực tế trong cuộc sống họ nữa. Sự việc này sẽ tiến hành đề cập vào một nội dung bài viết khác.