Lý thuyết Vật lý 12 bài 25. Giao thoa ánh sáng

I. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng

Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng là hiện tượng truyền không đúng lệch với sự truyền thẳng khi tia nắng gặp vật cản. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng chứng tỏ tia nắng có tính chất sóng.

Bạn đang xem: Vật lý 12 bài 25

Mỗi ánh sáng đơn sắc bao gồm bước sóng hoặc tần số vào chân không trọn vẹn xác định.

II. Hiện tượng giao thoa ánh sáng

Thí nghiệm Y-âng chứng tỏ rằng hai chùm ánh nắng cũng bao gồm thể giao thoa được với nhau, nghĩa là ánh nắng có tính chất sóng.

Hai nguồn sáng sủa kết hợp là hai nguồn phạt ra hai sóng ánh nắng có cùng bước sóng cùng hiệu số trộn dao động giữa hai nguồn không cụ đổi theo thời gian.

*

Sơ đồ rút gọn của thí nghiệm Y-âng

Công thức xác định vị trí vân sáng:

*

Công thức tính khoảng vân i:

*

(λ: bước sóng; a=F1F2là khoảng phương pháp giữa nhị nguồn kết hợp, D=OI là khoảng phương pháp từ hai nguồn kết hợp đến màn quan liêu sát).

III. Bước sóng ánh sáng và color sắc

1. Mỗi tia nắng đơn sắc có một bước sóng trong chân ko xác định.

2. Các ánh sáng đơn sắc tất cả bước sóng trong khoảng từ 380 nm (ứng với màu sắc tím trên quang quẻ phổ) đến chừng 760 nm (ứng với màu sắc đỏ) mới gây ra cảm giác sáng sủa là các ánh sáng chú ý thấy được (khả kiến).

Xem thêm: F&Amp;B Là Gì - F: Ford Motor Co Stock Price Quote

3. Ánh sáng sủa trắng của Mặt Trời là hỗn hợp của vô số ánh nắng đơn sắc gồm bước sóng biến thiên liên tục từ 0 đến ∞. Nhưng chỉ những bức xạ tất cả bước sóng vào khoảng từ 380 nm đến 760 nm là góp được mang lại mắt chú ý mọi vật và phân biệt màu sắc.

4. Bảng bước sóng của ánh sáng nhìn thấy trong chân không: