1. Tính . Câu 1, 2, 3, 4 trang 80 Vở bài xích tập (SBT) Toán 3 tập 1 – bài xích 70. Phân chia số có ba chữ số cho số gồm một chữ số (tiếp theo)

1. Tính :

480 : 8

562 : 7

243 : 6

848 : 4

2. Số ?

Số bị chia

425

425

727

727

Số chia

6

7

8

9

Thương

Số dư

3.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 80

hàng tuần lễ bao gồm 7 ngày. Năm 2004 bao gồm 366 ngày. Hỏi năm 2004 tất cả bao nhiêu tuần lễ với mấy ngày ?

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

*

1.

*

2.

Số bị chia

425

425

727Quảng cáo

727

Số chia

6

7

8

9

Thương

70

60

90

80

Số dư

5

5

7

7

3.

Tóm tắt

*

Số tuần lễ với ngày của năm 2004 là :

366 : 7 = 52 (tuần) 2 ngày

Đáp số : 52 tuần, 2 ngày

4.

*

 


Bài tiếp theoCâu 1, 2, 3, 4 trang 86 vở bài xích tập Toán 3 tập 1: Tính rồi viết vào vị trí chấm mang đến thích hợp
Lesson Three: tuy nhiên – Unit 3: vày you have a milkshake? – Family và Friends Special Edition Grade 3 (lớp 3)
Lesson Three: tuy vậy - Unit 3: bởi vì you have a milkshake? - Family và Friends Special Edition Grade 3. Hãy đếm tới 100. Bài:...
Luyện từ và câu bài ngày thu của em, 1. Tìm những hình hình ảnh so sánh trong các khổ thơ sau. 2. Ghi lại...

Xem thêm: Những Bài Thơ Về Công An Nhân Dân Việt Nam 19/8 Hay, Những Bài Thơ Ngắn Hay Về Nghề Công An Tuyển Chọn


Tập đọc: Đi hội miếu Hương - Soạn bài xích Đi hội chùa Hương trang 68 SGK giờ đồng hồ Việt 3 tập 2. Câu 1. Những...