4. Khoanh vò chữ đặt trước câu trả lời đúng:Số béo nhất trong những số 85 732 ; 85 723 ; 78 523 ; 85 523 ; 38 572 là:
Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 trang

1. Tính

*

2. Đặt tính rồi tính:

34365 + 28072 79423 - 5286

5327× 3 3328 : 4

3. Điền vết >;

25 346 ... 25 643

8320 ... 20 001

75 862 ... 27 865

57 000 ... 56 999

32 019 ... 39 021

95 599 ... 100 000

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

Số lớn nhất trong các số 85 732 ; 85 723 ; 78 523 ; 85 523 ; 38 572 là:

A. 85 732 B. 85 723

C. 78 523 D. 38 572

5. Viết vào ô trống (theo mẫu):


Loại hàng

Giá tiền

Số lượng mua

Số tiền đề xuất trả

Trứng vịt

2500 đồng 1quả

5quả

 (2500 imes 5 = 12500) (đồng)

50 000 đồng 1kg

2kg

 

Rau cải

8000 đồng 1kg

2kg

 

Gạo

9000 đồng 1kg

4kg

 


Bài giải:

1. Tính

*

2. Đặt tính rồi tính:

*

3. Điền dấu >;

25 346 27 865

57 000 > 56 999

32 019

4. Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

Chọn A. 85 732 

5. Viết vào ô trống (theo mẫu):


Loại hàng

Giá tiền

Số lượng mua

Số tiền cần trả

Trứng vịt

2500 đồng 1quả

5quả

 (2500 imes 5 = 12500) (đồng)

50 000 đồng 1kg

2kg

 (50000 imes 2 = 100000) (đồng)

Rau cải

8000 đồng 1kg

2kg

 (8000 imes 2 = 16000) (đồng)

Gạo

9000 đồng 1kg

4kg

 (9000 imes 4 = 36000) (đồng)
Xem thêm: Biên Bản Kiểm Tra Cơ Sở Vật Chất Trường Học Năm Học 2021, Biên Bản Kiểm Tra Csvc

Bài tiếp theo

*

Xem lời giải SGK - Toán 4 - xem ngay


sự việc em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp chungcutuhiepplaza.com