*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài bác hát

Với giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 74, 75 bài xích 60: luyện tập hay, chi tiết giúp học tập sinh dễ ợt xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài bác tập vào VBT Toán 5. Mời chúng ta đón xem:

Giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 74, 75 Bài 60: Luyện tập

Video giải Vở bài xích tập Toán lớp 5 trang 74, 75 bài bác 60: Luyện tập

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 74 bài 1:a) Viết tiếp vào nơi chấm mang lại thích hợp:

a

b

c

(a × b) × c

a × (b × c)

12,4

5,2

0,7

(12,4 × 5,2) × .. = ..

………………

10,8

6,2

4,2

……………………

………………

4,05

12,5

0,25

……………………

………………

Nhận xét: (a ×b) × c = a × (…… × …… )

Phép nhân các số thập phân bao gồm tính kết hợp:

Khi nhân một tích nhị số với số thứ ba ta hoàn toàn có thể nhân……………………………

b) Tính bằng phương pháp thuận nhân thể nhất:

+) 7,01 × 4 × 25 = ……………………

+) 250 × 5 × 2 = ……………………

+) 0,29 ×8 ×1,25 = ……………………

+) 0,04 × 0,1 × 25 = ……………………

Lời giải

a)

a

b

c

(a× b) × c

a × (b× c)

12,4

5,2

0,7

(12,4 × 5,2) × 0,7 = 45,136

12,4 × (5,2 ×0,7) = 45,136

10,8

6,2

4,2

(10,8× 6,2) × 4,2 = 281,232

10,8 ×(6,2 ×4,2) =281,2232

4,05

12,5

0,25

4,05 × (12,5 ×0,25) =12,65625

4,05 ×(12,5 ×0,25) =12,65625

Nhận xét: (a × b) × c = a × (b × c)

Phép nhân những số thập phân tất cả tính kết hợp:

Khi nhân một tích hai số cùng với số thứ cha ta rất có thể nhân số đầu tiên với tích của nhị số còn lại.

b) Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất:

+) 7,01 ×4 ×25

= 7,01 ×100

= 701

+) 0,29 × 8 ×1,25

= 0,29 ×10

= 2,9

+) 250 ×5 ×2

= 250 ×10

= 2500

+) 0,04 × 0,1 × 25

= 0,004 × 25

= 0,1

Vở bài bác tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 74 bài 2:Tính:

a) 8,6 × (19,4 + 1,3) = ……………………

b) 54, 3 – 7,2 × 2,4 = ……………………

Lời giải

a)

8,6 × (19,4 + 1,3)

= 8,6 × 20,7

= 178,02

b)

54, 3 – 7,2 × 2,4

= 54,3 – 17,28

= 37,02

Vở bài xích tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 75 bài bác 3:Một xe đồ vật mỗi giờ đi được 32,5km. Hỏi trong 3,5 tiếng xe thứ đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?