Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 79, 80 VBT toán 5 bài 64 : luyện tập với lời giải chi tiết và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất


bài bác 1

Đặt tính rồi tính : 

53,7 : 3 7,05 : 5 6,48 : 18

Phương pháp giải:

- chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 64

- Viết lốt phẩy vào bên yêu cầu thương sẽ tìm trước lúc lấy chữ số thứ nhất ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện tại phép chia.

- tiếp tục chia với từng chữ số ở đoạn thập phân của số bị chia. 

Lời giải đưa ra tiết:

*


bài xích 2

Viết số phù hợp vào vị trí chấm

a)

*
 

yêu quý là 0,16 ;

Số dư là ...........

b)

*

yêu quý là ............ ;

Số dư là ...............

Phương pháp giải:

Dóng thẳng cột vệt phẩy sinh hoạt số bị phân tách xuống địa điểm của số dư nhằm tìm số dư của phép chia.

Thử lại bằng phương pháp áp dụng bí quyết : Số bị phân chia = thương × số phân chia + số dư

Lời giải bỏ ra tiết:

a) thương là (0,16) ;

Số dư là (0,10) giỏi (0,1.)

demo lại : (0,16 × 38 + 0,1 = 6,08 + 0,1 = 6,18.)

b) yêu mến là (14,79) ;

Số dư là (0,16.)

test lại : (14,79 × 24 + 0,16 = 354,96 + 0,16 )(= 355,12.)


bài xích 3

 Tính : 

*

Phương pháp giải:

Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia thì thực hiện phép nhân, phân chia trước; tiến hành phép cộng, trừ sau.

Lời giải bỏ ra tiết:

*


bài 4

Cả nhị hộp có 13,6kg. Nếu chuyển từ hộp thứ nhất sang hộp trang bị hai 1,2kg thì số ki-lô-gam đựng trong những hộp bởi nhau. Hỏi ban đầu mỗi hộp có bao nhiêu ki-lô-gam chè?

Phương pháp giải:

- cân nặng mỗi hộp sau thời điểm chuyển = tổng khối lượng hai hộp : 2.

- cân nặng thuở đầu của hộp thứ nhất = khối lượng lúc sau của mỗi vỏ hộp + 1,2kg.

- cân nặng ban đầu của hộp thiết bị hai = tổng cân nặng hai hộp – cân nặng ban sơ của hộp máy nhất.

Xem thêm: Bài Soạn Văn Lớp 8 Tập 2 Ông Đồ Sgk Ngữ Văn 8 Tập 2, Soạn Bài Ông Đồ

Lời giải chi tiết:

Nếu chuyển từ hộp trước tiên sang hộp thứ hai 1,2kg thì mỗi hộp nặng số ki-lô-gam là:

13,6 : 2 = 6,8 (kg)

Lúc đầu hộp đầu tiên có số ki-lô-gam chè là :

6,8 + 1,2 = 8 (kg)

 Lúc đầu hộp lắp thêm hai tất cả số ki-lô-gam chè là :

13,6 – 8 = 5,6 (kg)

Đáp số : Hộp đầu tiên : 8kg ;

Hộp máy hai : 5,6kg. 

chungcutuhiepplaza.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 trên 494 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp chungcutuhiepplaza.com


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng chungcutuhiepplaza.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


gởi Hủy vứt

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép chungcutuhiepplaza.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.