Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 6, 7 VBT toán 5 bài bác 92 : luyện tập với lời giải cụ thể và bí quyết giải nhanh, ngắn nhất


bài bác 1

Viết số đo tương thích vào ô trống :

 Hình thang 

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

 

( displaystyle 4 over 5m) 

( displaystyle 1 over 2m) 

( displaystyle 2 over 3m) 

 

1,8dm

1,3dm

0,6dm

 

Phương pháp giải:

Diện tích hình thang bởi tổng độ dài hai đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo) rồi phân tách cho 2. 

Lời giải bỏ ra tiết:

Diện tích hình thang làm việc hàng thứ nhất là :

( displaystyle S = left( 15 + 10 ight) imes 12 over 2 = 150;(cm^2))

Diện tích hình thang sống hàng sản phẩm công nghệ hai là :

( displaystyle S = left( 4 over 5 + 1 over 2 ight) imes 2 over 3 over 2 = 13 over 30;(m^2))

Diện tích hình thang ở sản phẩm thứ cha là :

( displaystyle S = left( 1,3 + 1,8 ight) imes 0,6 over 2 = 0,93;(dm^2))

Ta gồm bảng tác dụng như sau :

Hình thang

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

150cm2

 ( displaystyle 4 over 5m)

( displaystyle 1 over 2m) 

( displaystyle 2 over 3m) 

( displaystyle 13 over 30m^2) 

1,8dm

1,3dm

0,6dm

0,93dm2


bài bác 2

a) Một hình thang có diện tích 20m2, đáy lớn 55dm cùng đáy bé xíu 45dm. Tính chiều cao của hình thang.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 92: luyện tập

b) Tính trung bình cộng hai đáy của một hình thang, biết rằng diện tích hình thang bằng 7m2 và độ cao bằng 2m.

Phương pháp giải:

Gọi đáy lớn, lòng nhỏ, chiều cao, diện tích của hình thang theo lần lượt là: a; b; h; S.

( displaystyle S = a + b over 2 imes h Rightarrow h = dfracS × 2a+b ;;)

và ( displaystyle a + b over 2 = S:h)

Lời giải đưa ra tiết:

a) Đổi : (20m^2 = 2000dm^2).

Chiều cao hình thang đó là : 

( displaystyle dfrac2 imes 200055 + 45 = 40,left( dm ight))

b) Trung bình cùng hai đáy của hình thang là :

( displaystyle 7:2 = 3,5,left( m ight))

Đáp số : a) (40dm) ;

b) (3,5m.)


bài 3

Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy bé xíu 26m, đáy to hơn đáy nhỏ xíu 8m, đáy nhỏ thêm hơn chiều cao 6m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5kg thóc. Hỏi thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc bên trên thửa ruộng đó ?

Phương pháp giải:

- Tính độ lâu năm đáy to ta đem độ nhiều năm đáy bé bỏng cộng cùng với 8m.

- Tính chiều cao ta rước độ dài đáy bé bỏng trừ đi 6m.

- Tính diện tích thửa ruộng ta mang tổng độ dài hai lòng nhân với độ cao rồi chia cho 2.

- kiếm tìm tỉ số giữa diện tích và (displaystyle 100m^2). 

- Tính số thóc thu được: diện tích s gấp ( displaystyle 100m^2) bao nhiêu lần thì số thóc thu được vội vàng 70,5kg từng ấy lần.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt:

Thửa ruộng hình thang

Đáy bé: 26m

Đáy lớn: hơn đáy nhỏ xíu 8m

Chiều cao: ít hơn đáy bé bỏng 6m

100m2 : 70, 5 kilogam thóc

Thửa ruộng: ... Kilogam thóc?

Bài giải

Đáy to của thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

26 – 6 = 20 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

(dfrac(34 + 26) × 202) = 600 (m2)

600m2 gấp 100m2 số lần là :

600 : 100 = 6 (lần)

Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng sẽ là :

70,5 × 6 = 423 (kg)

Đáp số : 423kg.


bài 4

Viết số tương thích vào địa điểm chấm.

*

Cho hình chữ nhật ABCD tất cả các kích thước như hình vẽ bên :

Diện tích phần đã tô đậm của hình chữ nhật là …… cm2.

Phương pháp giải:

Phần đánh đậm là hình tam giác có độ cao bằng chiều rộng lớn của hình chữ nhật cùng độ lâu năm đáy bởi 8 – (2 + 2) = 4cm.

Diện tích hình tam giác = độ dài đáy × chiều cao : 2.

Lời giải đưa ra tiết:

Chiều cao của tam giác bởi chiều rộng lớn hình chữ nhật và bằng 4cm.

Xem thêm: Top 10 Đoạn Văn Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Việt, Cách Viết Đoạn Văn Tự Giới Thiệu Bản Thân Lớp 2

Độ dài cạnh lòng của hình tam giác là :

8 – (2 + 2) = 4 (cm)

Diện tích phần sơn đậm là :

4 × 4 : 2 = 8 (cm2)

Đáp số : 8cm2.

Lưu ý : rất có thể tính diện tích phần tô đậm bằng phương pháp lấy diện tích s hình chữ nhật trừ đi diện tích 2 hình thang ở nhì bên.