- tra cứu kiếm và hỗ trợ tư vấn với người sử dụng về sản phẩm của công ty- marketing trong lĩnh vực thang máy, xây dựng- chuẩn bị báo giá, hồ sơ kính chào hàng, hồ nước sơ reviews công ty

- liên tục đến thăm hỏi người tiêu dùng và tạo quan hệ thân thiết, gần gũi. ( gồm sự hỗ trợ từ thống trị đi cùng khi quan trọng ) .- tiến hành các các bước của một nhân viên kinh doanh: chăm sóc...
*